Aktualności
„Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony”.
Stefan Żeromski

Aktualności


Zarządzenia Rektora w sprawie zaliczenia sesji letniej

 

  • Zarządzenie nr 1/2014 w sprawie zaliczenia sesji letniej roku akademickiego 2013/2014 dla studentów semsterów II i IV  pdf
  • Zarządzenie nr 2/2014 w sprawie zaliczenia sesji letniej roku akademickiego 2013/2014 dla studentów ostatnich semsterów pdf
  • Zarządzenie nr 3/2014 w sprawie procedury obron sesji letniej roku akademickiego 2013/2014 pdf 

 

 
Absolutorium 2014
Uroczystośc Absolutoryjna zaplanowana jest na sobotę 12 lipca 2014 g. 12.00
 
Obowiązkowe praktyki dla studentów IV semestru I stopnia 18.02.2014 Obowiązkowe praktyki dla studentów IV semestru studiów pierwszego stopnia więcej
 
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 14.02.2014 Zasady przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów – pdf
 
Stypendium socjalne na r.a. 2013/2014 (semestr letni) 14.02.2014

Wnioski o stypendium socjalne na smestr letni 2013/2014 przez osoby, które nie starały sie o przyznanie stypendium w semestrze zimowym składać można 1-20 marca 2014

Zasady przyznawania stypendium socjalnego - pdf 

 
grafik zjazdów na semestr letni 2013/2014 05.02.2014

Poniżej grafik zjazdów pdf - plany sa w trakcie tworzenia i terminy zjazdów równiez mogą ulec nieznacznym zmianom.

 

Szczegółowe plany pojawią się nie później niż tydzień przed rozpoczęciem semestru letniego  w zakładce "plany zajęć".

 
Ocena pracowników dydaktycznych i administracyjnych 14.01.2014

Zachęcamy studentów do wypełnienia ankiety zamieszczonej na platformie moodle 

dla studentów niestacjonarnych www.e.wszib.poznan.pl/m

dla studentów niestacjonarnych na odległość www.e.wszib.poznan.pl

 

w celu poprawienia jakości kształcenia i obsługi studentów  

 
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 10.01.2014

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO NAUKI dla studentów studiów niestacjonarnych

 tylko materiały do przedmiotów ogólnych

 

( materiały do przedmiotów specjalnościowych  nie są udostępniane studentom studiów niestacjonarnych, jak również nie ma możliwości przesyłania prac zaliczeniowych i kontaktu z wykładowcą dla tego trybu studiów  )

 

 

Dostęp do platformy: www.e.wszib.poznan.pl/m 

 

uwaga: adres inny niż dla studentów studiów niestacjonarnych na odległość

 

Dane do logowania: 
login: numer albumu 
hasło: numer pesel

 

jesli w nr albumu pojawiają się litery, proszę wpisywac tylko małe litery 

 
Zarządzenie Rektora w sprawie sesji zimowej 2013-2014 Zarządzenie nr 16/2013 w sprawie zaliczenia sesji zimowej roku akademickiego 2013/2014 pdf
 
Ubezpieczenie NNW

nformujemy o możliwości dodatkowego ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rok akad. 2013/2014. 

 

warunki ubezpieczenia  

 
Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego  wynosił w 2012r.  -  2.431 zł (obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2013 r.).
 
X edycja konkursu OTWARTE DRZWI

Ogólnopolski Konkurs PFRON w 2013 roku

 

 
Dofinansowanie studiów osób niepełnosprawnych Program „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”, realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ma na celu pomoc studentom w finansowaniu studiów. Adresowany jest do osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym).
 
Opłaty dodatkowe zniesione Uwaga Studenci! W związku ze zbliżającą się sesją informujemy, że od semestru zimowego 2011/2012 opłaty dodatkowe, wcześniej wymagane, za przystąpienie do sesji egzaminacyjnej w trybie pierwszej i drugiej poprawki oraz za wpis warunkowy zostały zniesione.
 
Zmiana zasad przyznawania stypendiów
W związku ze zmianą pkt 4 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych z Funduszu Stypendialnego im. Jerzego Pietrzyka z dnia 29.07.2008 r. od dnia 1 lutego 2012 r. likwidacji ulegają stypendia...
 
Przepisywanie ocen z przedmiotów przewidzianych w planie studiów – zarządzenie Rektora WSZiB Przepisywanie ocen jest możliwe tylko w przypadku przedmiotów realizowanych w ramach tego samego poziomu, natomiast nie można przepisywać ocen z przedmiotów realizowanych na studiach pierwszego stopnia w trakcie studiów drugiego stopnia.
 Kontakt     WSZIB Poznań | WSZIB Wrocław

Projekt i wykonanie: neoDIRECT

Biuro Rekrutacji
WSZiB w Poznaniu


tel. 61 835 15 11
fax 61 835 19 27
adres e-mail rekrutacja@wszib.poznan.pl

Gadu-Gadu: 8671322


Adres biura, godziny otwarcia.