Projekt Czas Zawodowców

 

Z myślą o ciągłym rozwoju Waszych kompetencji osobistych w nowym roku akademickim będziemy realizować projekt „Czas Zawodowców” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W ogólnopolskim konkursie dla Akademickich Biur Karier wystartowało 129 uczelni z całej Polski. Projekt przygotowany przez WSZIB w Poznaniu znalazł się w gronie 29 pomysłów ocenionych pozytywnie.

Przez najbliższe 3 lata będziecie mogli skorzystać z darmowych porad doradcy zawodowego, doradcy ds. przedsięborczosci oraz coacha kariery. Poszerzycie swoją wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy. W ramach projektu odbędą się indywidualne sesje doradcze, mentoringowe, coachingowe oraz warsztaty kształtujące postawy przedsiębiorcze. Szczegółowe harmonogramy z terminami działań pojawią się na naszej stronie internetowej wkrótce.

Dodatkowo będziecie mogli wziąć udział w nowoczesnych badaniach diagnozujących Wasze kompetencje miękkie. Na podstawie ich wyników opracowane zostaną szczegółowe raporty, które wskazywać będą Wasze atuty. W indywidualnych informacjach zwrotnych znajdziecie wskazówki niezbędne do dalszego rozwoju osobistego i zawodowego.

Ponadto w ramach projektu będziemy rozwijać aktywną współpracę z pracodawcami i wspierać Wasze decyzje związane z rozpoczęciem lub zmianą pracy.

W roku akademickim 2016/2017 wsparciem obejmiemy 250 studentów, w trakcie trwania całego projektu 750 studentów.

 

Dyżury doradców zawodowych Akademickiego Biura Karier odbywają się od poniedziałku do piątku głównie w godzinach popołudniowych oraz w wybrane soboty i niedziele.

Harmonogram dyżurowania doradców zawodowych:

CZERWIEC 2017

Bartosz Nowak Tomasz Borucki Jakub Kapusto
Data Godzina Data Godzina Data Godzina
01.06.2017 16.00-20.00 01.06.2017 15.00-20.00 04.06.2017 8.00-16.00
02.06.2017 16.00-20.00 02.06.2017 16.00-20.00 07.06.2017 8.00-12.00
03.06.2017 8.00-20.00 03.06.2017 8.00-20.00 09.06.2017 8.00-13.00
04.06.2017 8.00-20.00 07.06.2017 15.00-20.00

18.06.2017

8.00-16.00

07.06.2017 16.00-20.00 09.06.2017 8.00-20.00 25.06.2017 8.00-16.00
08.06.2017 16.00-20.00 10.06.2017 8.00-20.00    
09.06.2017 16.00-20.00 11.06.2017 8.00-20.00    
10.06.2017 8.00-20.00 14.06.2017 15.00-20.00    
14.06.2017 16.00-20.00 16.06.2017 10.00-20.00    
16.06.2017 16.00-20.00 17.06.2017 8.00-20.00    
17.06.2017 8.00-20.00 18.06.2017 8.00-20.00    
18.06.2017 8.00-20.00 21.06.2017 15.00-20.00    
21.06.2017 16.00-20.00 22.06.2017 15.00-20.00    
22.06.2017 16.00-20.00 23.06.2017 8.00-20.00    
23.06.2017 16.00-20.00 24.06.2017 8.00-20.00    
24.06.2017 8.00-20.00 25.06.2017 8.00-20.00    
25.06.2017 8.00-18.00 28.06.2017 15.00-20.00    
28.06.2017 16.00-20.00 29.06.2017 15.00-20.00    
29.06.2017 16.00-20.00 30.06.2017 15.00-20.00    

30.06.2017

16.00-20.00

       

Uwaga!

Ze względu na duże zainteresowanie udziałem w projekcie w celu umówienia się na indywidualne konsultacje prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy z doradcami lub telefoniczny z COS (tel. 61 835 15 11):

Bartosz Nowak   bartosz.nowak@wszib.com.pl  

Tomasz Borucki   tomasz.borucki@wszib.com.pl 

Jakub Kapusto   jakub.kapusto@wszib.com.pl  

W szczególnych przypadkach możliwe jest ustalenie innych terminów niż wskazane w harmonogramie.

 

 

Wartość projektu: 530 500 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 514 580 zł

 

Regulamin programu Czas Zawodowców