Czas Zawodowców

Body: 

 

Z myślą o ciągłym rozwoju kompetencji osobistych naszych studentrów od roku akademickiego 2016/2017 realizujemy projekt „Czas Zawodowców” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W ogólnopolskim konkursie dla Akademickich Biur Karier wystartowało 129 uczelni z całej Polski. Projekt przygotowany przez WSZIB w Poznaniu znalazł się w gronie 29 pomysłów ocenionych pozytywnie.

Przez 3 lata będziecie mogli skorzystać z darmowych porad doradcy zawodowego, doradcy ds. przedsięborczosci oraz coacha kariery. Poszerzycie swoją wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy. W ramach projektu odbędą się indywidualne sesje doradcze, mentoringowe, coachingowe oraz warsztaty kształtujące postawy przedsiębiorcze. Szczegółowe harmonogramy z terminami działań dostępne są poniżej.

Dodatkowo będziecie mogli wziąć udział w nowoczesnych badaniach diagnozujących Wasze kompetencje miękkie. Na podstawie ich wyników opracowane zostaną szczegółowe raporty, które wskazywać będą Wasze atuty. W indywidualnych informacjach zwrotnych znajdziecie wskazówki niezbędne do dalszego rozwoju osobistego i zawodowego.

Ponadto w ramach projektu będziemy rozwijać aktywną współpracę z pracodawcami i wspierać Wasze decyzje związane z rozpoczęciem lub zmianą pracy.

W roku akademickim 2016/2017 wsparciem obejmiemy 250 studentów, w trakcie trwania całego projektu 750 studentów.

 

Zobacz opinie uczestników projektu:

 

Dyżury doradców zawodowych Akademickiego Biura Karier odbywają się od poniedziałku do piątku, głównie w godzinach popołudniowych oraz w wybrane soboty i niedziele.

Harmonogram dyżurowania doradców zawodowych:

MAJ 2018

Bartosz Nowak Tomasz Borucki Jakub Kapusto
Data Godzina Data Godzina Data Godzina
04.05.2018 16.00-20.00 04.05.2018 8.00-20.00 06.05.2018 8.00-16.00
05.05.2018 8.00-20.00 05.05.2018 8.00-20.00 13.05.2018 8.00-16.00
06.05.2018 8.00-20.00 09.05.2018 15.00-20.00 16.05.2018 8.00-12.00
09.05.2018 16.00-20.00 10.05.2018 15.00-20.00

18.05.2018

8.00-12.00
10.05.2018 16.00-20.00 11.05.2018 10.00-20.00 27.05.2018 8.00-16.00
11.05.2018 16.00-20.00 12.05.2018 8.00-20.00    
12.05.2018 8.00-20.00 13.05.2018 8.00-20.00    
13.05.2018 8.00-20.00 16.05.2018 15.00-20.00    
16.05.2018 16.00-20.00 17.05.2018 8.00-20.00    
17.05.2018 16.00-20.00 18.05.2018 8.00-20.00    

18.05.2018

16.00-20.00 19.05.2018 8.00-20.00    
19.05.2018 8.00-20.00

23.05.2018

15.00-20.00    
23.05.2018 16.00-20.00 24.05.2018 15.00-20.00    
24.05.2018 16.00-20.00 25.05.2018 8.00-20.00    
25.05.2018 16.00-20.00 26.05.2018 8.00-20.00    
26.05.2018 8.00-20.00 27.05.2018 8.00-20.00    
27.05.2018 8.00-20.00 30.05.2018 15.00-20.00    
30.05.2018 16.00-20.00        
           

 

Uwaga!

Ze względu na duże zainteresowanie udziałem w projekcie w celu umówienia się na indywidualne konsultacje prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy z doradcami lub telefoniczny z COS (tel. 61 835 15 11):

Bartosz Nowak   bartosz.nowak@wszib.com.pl  

Tomasz Borucki   tomasz.borucki@wszib.com.pl 

Jakub Kapusto   jakub.kapusto@wszib.com.pl  

W szczególnych przypadkach możliwe jest ustalenie innych terminów niż wskazane w harmonogramie.

 

 

Wartość projektu: 530 500 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 514 580 zł

 

Regulamin programu Czas Zawodowców

Obraz: