Czas Zawodowców

Body: 

 

Z myślą o ciągłym rozwoju kompetencji osobistych naszych studentrów od roku akademickiego 2016/2017 realizujemy projekt „Czas Zawodowców” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W ogólnopolskim konkursie dla Akademickich Biur Karier wystartowało 129 uczelni z całej Polski. Projekt przygotowany przez WSZIB w Poznaniu znalazł się w gronie 29 pomysłów ocenionych pozytywnie.

Przez 3 lata będziecie mogli skorzystać z darmowych porad doradcy zawodowego, doradcy ds. przedsięborczosci oraz coacha kariery. Poszerzycie swoją wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy. W ramach projektu odbędą się indywidualne sesje doradcze, mentoringowe, coachingowe oraz warsztaty kształtujące postawy przedsiębiorcze. Szczegółowe harmonogramy z terminami działań dostępne są poniżej.

Dodatkowo będziecie mogli wziąć udział w nowoczesnych badaniach diagnozujących Wasze kompetencje miękkie. Na podstawie ich wyników opracowane zostaną szczegółowe raporty, które wskazywać będą Wasze atuty. W indywidualnych informacjach zwrotnych znajdziecie wskazówki niezbędne do dalszego rozwoju osobistego i zawodowego.

Ponadto w ramach projektu będziemy rozwijać aktywną współpracę z pracodawcami i wspierać Wasze decyzje związane z rozpoczęciem lub zmianą pracy.

W roku akademickim 2016/2017 wsparciem obejmiemy 250 studentów, w trakcie trwania całego projektu 750 studentów.

 

Zobacz opinie uczestników projektu:

 

Dyżury doradców zawodowych Akademickiego Biura Karier odbywają się od poniedziałku do piątku, głównie w godzinach popołudniowych oraz w wybrane soboty i niedziele.

Harmonogram dyżurowania doradców zawodowych:

LUTY 2018

Bartosz Nowak Tomasz Borucki Jakub Kapusto
Data Godzina Data Godzina Data Godzina
01.02.2018 16.00-20.00 01.02.2018 15.00-20.00 04.02.2018 8.00-16.00
02.02.2018 16.00-20.00 02.02.2018 12.00-20.00 11.02.2018 8.00-16.00
03.02.2018 8.00-20.00 03.02.2018 8.00-20.00 18.02.2018 8.00-16.00
04.02.2018 8.00-20.00 07.02.2018 15.00-20.00

21.02.2018

8.00-14.00
07.02.2018 16.00-18.00 08.02.2018 15.00-20.00 23.02.2018 8.00-14.00
08.02.2018 16.00-20.00 09.02.2018 8.00-20.00    
09.02.2018 16.00-20.00 10.02.2018 8.00-20.00    
10.02.2018 8.00-20.00 11.02.2018 8.00-20.00    
11.02.2018 8.00-20.00 14.02.2018 15.00-20.00    
14.02.2018 16.00-20.00 15.02.2018 15.00-20.00    

15.02.2018

16.00-20.00 16.02.2018 13.00-20.00    
16.02.2018 16.00-20.00

17.02.2018

8.00-20.00    
17.02.2018 8.00-20.00 18.02.2018 8.00-20.00    
18.02.2018 8.00-20.00 21.02.2018 15.00-20.00    
20.02.2018 16.00-20.00 22.02.2018 15.00-20.00    
21.02.2018 16.00-20.00 23.02.2018 8.00-20.00    
22.02.2018 16.00-20.00 24.02.2018 8.00-20.00    
23.02.2018 16.00-20.00 25.02.2018 8.00-20.00    
27.02.2018 16.00-20.00 28.02.2018 15.00-20.00    
28.02.2018 16.00-20.00        
           

 

Uwaga!

Ze względu na duże zainteresowanie udziałem w projekcie w celu umówienia się na indywidualne konsultacje prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy z doradcami lub telefoniczny z COS (tel. 61 835 15 11):

Bartosz Nowak   bartosz.nowak@wszib.com.pl  

Tomasz Borucki   tomasz.borucki@wszib.com.pl 

Jakub Kapusto   jakub.kapusto@wszib.com.pl  

W szczególnych przypadkach możliwe jest ustalenie innych terminów niż wskazane w harmonogramie.

 

 

Wartość projektu: 530 500 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 514 580 zł

 

Regulamin programu Czas Zawodowców

Obraz: