Dyżury wykładowców

 Dyżury Wykładowców odbywają się w budynku dydaktycznym przy ul. Roboczej 4 w Poznaniu

Dyżur Dzień Od Do Miejsce
Władze

Rektor WSZiB w Poznaniu

dr Ryszard Groszak

ryszard.groszak@wszib.com.pl

02.07.2017

07.07.2017

15.07.2017

 

13.00

14.00

14.00

 

14.00

15.00

15.00

 

pokój 106A

tel. 61 835 17 51

Prorektor WSZiB w Poznaniu

dr Ryszard Orliński

ryszard_orlinski@poczta.onet.pl

13.06.2017

20.06.2017

27.06.2017

12.00

12.00

12.00

13.00

13.00

13.00

pokój 106A

tel. 61 835 17 51

Dziekan Wydziału Zarządzania

i Administracji

dr Małgorzata Michalik

michalik.mmm@gmail.com

piątki

7.07.2017

14.07.2017

 

14.00

14.00

15.00

15.00

pokój 106B

tel. 61 835 17 51

dziekan-adm@wszib.com.pl

Wykładowcy

mgr Bartłomiej Andrusiewicz

bartlomiej.andrusiewicz@wszib.com.pl

08.04.2017

21.05.2017

04.06.2017

14.30

13.45

14.30

15.15

14.30

15.15

s.109

s.101

s.101

dr Hanna Augustyniak

hanna.augustyniak@wszib.com.pl

22.04.2017

14.05.2017

04.06.2017

13.45

14.30

12.00

14.30

15.15

12.45

s.111

s.102

s.108

inż. Maciej Banaszak

maciej.banaszak@wszib.com.pl

22.04.2017

13.05.2017

10.06.2017

12.45

14.30

12.00

13.30

15.15

12.45

s.111

s.104

s.108

mgr Mateusz Bartoszek

01.04.2017

06.05.2017

16.15

16.15

17.00

17.00

s.104

s.111

mgr inż. Adam Baśkiewicz

04.06.2017

17.06.2017

15.30

15.30

16.15

16.15

s.111

s.109

dr hab. Olaf Bergmann

olafber@tlen.pl

12.03.2017

08.04.2017

28.05.2017

18.06.2017

15.30

17.15

12.00

16.15

16.15

18.00

12.45

17.00

s.108

s.105

s.108

s.108

mgr Wiesław Biernacki

wieslaw.biernacki@wszib.com.pl

18.03.2017

21.05.2017

17.06.2017

24.06.2017

15.30

11.00

15.30

15.30

16.15

11.45

16.15

16.15

s.12

s.202

s.111

s.108

dr hab. Maciej Błaszak

maciej.blaszak@wszib.com.pl

- - - -

mgr Tomasz Borucki

(Koordynator Przedmiotów Praktycznych -
Warsztatów i Projektów)

tomasz.borucki@wszib.com.pl

19.03.2017

23.04.2017

13.05.2017

15.30

14.30

15.30

16.15

15.15

16.15

s.101

s.108

s.105

mgr Artur Brzęczkowski

artur.brzeczkowski@wszib.com.pl

19.03.2017

27.05.2017

11.00

11.00

11.45

11.45

s.108

s.13

dr Marcin Drobnik

marcin.drobnik@gazeta.pl

12.03.2017

28.05.2017

14.30

17.15

15.15

18.00

s.14

s.13

dr Jacek Dubisz

jacek.dubisz@wszib.com.pl

19.03.2017

23.04.2017

04.06.2017

15.30

13.00

11.00

16.15

13.30

11.45

s.14

s.108

s.108

dr Grzegorz Dzwonnik

18.03.2017

23.04.2017

28.05.2017

11.06.2017

16.15

17.15

13.45

12.00

17.00

18.00

14.30

12.45

s.14

s.102

s.108

s.202

mgr Anna Garstecka

anna.garstecka@gazeta.pl

12.03.2017

29.04.2017

20.05.2017

10.06.2017

11.00

12.00

19.00

12.00

11.45

12.45

19.45

12.45

s.102

s.108

s.202

s.14

mgr Błażej Goraj

blazej.goraj@wszib.com.pl

14.05.2017 9.00 10.00 s.14

mgr Anna Grala

11.03.2017

30.04.2017

20.05.2017

10.06.2017

15.30

15.30

19.00

15.30

16.15

16.15

19.45

16.15

s.101

s.103

s.14

s.108

dr Ewa Habryn-Chojnacka 13.05.2017 12.00 12.45 s.105

dr Krzysztof Hajdrowski 

21.05.2017 17.15 18.00 s.108

mgr Hanna Hanć

hanna.hanc@wszib.com.pl

01.04.2017

06.05.2017

17.15

15.30

18.00

16.15

s.104

s.12

dr Bartłomiej Juras

26.03.2017

30.04.2017

27.05.2017

28.05.2017

12.00

15.30

17.15

15.30

12.45

16.15

18.00

16.15

s.202

s.109

s.105

s.103

mgr Michał Kamiński

12.03.2017

09.04.2017

15.30

15.30

16.15

16.15

s.102

s.109

mgr Jakub Kapusto

tel. 514 199 663

26.03.2017

07.05.2017

18.06.2017

15.30

12.45

17.15

16.15

13.30

18.00

s.109

s.108

s.109

dr Józef Karpiński

j.karpinski@ue.poznan.pl

18.03.2017

23.04.2017

14.05.2017

11.06.2017

15.30

16.15

16.15

15.30

16.15

17.00

17.00

16.15

s.109

s.111

s.13

s.13

dr Jerzy Kaus

JerzyKaus@tlen.pl

26.03.2017

01.04.2017

20.05.2017

11.06.2017

12.00

12.00

19.00

11.00

12.45

12.45

19.45

11.45

s.108

s.108

s.108

s.108

dr Danuta Klucz

danuta.klucz@wp.pl

18.03.2017

08.04.2017

20.05.2017

12.00

12.00

19.00

12.45

12.45

19.45

s.108

s.108

s.11

dr Barbara Kobusiewicz

basia.kobusiewicz@poczta.onet.pl

11.03.2017

27.05.2017

11.00

14.30

12.00

15.15

s.111

s.108

dr hab. Bartosz Kołaczkowski

bkola@poczta.onet.pl

25.03.2017

08.04.2017

17.06.2017

12.00

11.15

11.15

12.45

12.00

12.00

s.111

s.109

s.108

mgr Fryderyk Kriger

08.04.2017

13.05.2017

13.45

12.00

14.30

12.45

s.13

s.108

dr Piotr Lissoń

piotr_lisson@o2.pl

26.03.2017

22.04.2017

27.05.2017

17.00

17.15

17.15

17.45

18.00

18.00

s.111

s.13

s.108

dr hab. Edyta Małecka-Ziembińska

e.malecka@ue.poznan.pl

09.04.2017

14.05.2017

10.06.2017

15.30

12.00

17.15

16.15

12.45

18.00

s.111

s.102

s.108

dr Alicja Malewicz-Pełczyńska

alicja.malewicz-pelczynska@wszib.com.pl

21.05.2017 19.00 19.45 s.111

dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk

magda.mazik@wp.pl

18.03.2017

02.04.2017

27.05.2017

17.15

17.15

15.30

18.00

18.00

16.15

s.12

s.13

s.12

mgr Tadeusz Michalik

26.03.2017

30.04.2017

10.06.2017

12.00

12.00

11.00

12.45

12.45

11.45

s.101

s.111

s.108

mgr Łukasz Mieloch

l.mieloch@mieloch-adwokaci.pl

11.03.2017

26.03.2017

07.05.2017

03.06.2017

18.06.2017

11.00

15.30

13.45

12.00

12.00

11.45

16.15

14.30

13.30

13.30

s.14

s.108

s.108

s.109

s.108

mgr Bartosz Nowak

04.03.2017

29.04.2017

07.05.2017

13.45

14.30

12.00

14.30

15.15

12.45

s.108

s.108

s.14

mgr Paweł Nowak

pawel.nowak@wszib.com.pl

12.03.2017

21.05.2017

11.00

17.15

11.45

18.30

s.108

s.14

dr Przemysław Ostojski

08.04.2017

29.04.2017

27.05.2017

10.06.2017

24.06.2017

12.45

17.15

15.30

12.00

12.00

13.30

18.00

16.15

12.45

12.45

s.109

s.103

s.103

s.101

s.108

dr Piotr Pagórski

ppp54@poczta.onet.pl

04.03.2017

29.04.2017

21.05.2017

12.00

13.45

13.45

12.45

14.30

14.30

s.11

s.109

s.12

dr Edward Pałka

paled@tlen.pl

25.03.2017

30.04.2017

18.06.2017

14.30

13.45

16.15

15.15

14.30

17.00

s.12

s.111

s.109

mgr Małgorzata Ratajczak

malgorzata.ratajczak@poczta.fm

12.03.2017

08.04.2017

27.05.2017

12.00

12.00

10.15

12.45

12.45

11.00

s.14

s.102

s.105

mgr Piotr Reszelski

piotr.reszelski@gmail.com

25.03.2017

29.04.2017

19.00

19.00

19.45

19.45

s.111

s.101

dr Paweł Romanow

pawel.romanow@wsl.com.pl

04.03.2017

25.03.2017

01.04.2017

27.05.2017

12.00

14.30

19.00

13.45

12.45

15.15

19.45

14.30

s.202

s.102

s.109

s.111

mgr Artur Różycki

artur.rozycki@wszib.com.pl

25.03.2017

09.04.2017

28.05.2017

11.00

12.00

12.00

11.45

12.45

12.45

s.109

s.101

s.103

dr hab. Iwona Sierpowska

iwonasierpowska@op.pl

11.03.2017

09.04.2017

13.45

12.00

14.30

12.45

s.104

s.202

dr Tomasz Sierpowski

tomasz.sierpowski@wszib.com.pl

04.03.2017

09.04.2017

11.00

12.00

11.45

12.45

s.101

s.12

dr Barbara Sobkowiak

b.sobkowiak@wp.pl

25.03.2017

22.04.2017

06.05.2017

10.06.2017

17.15

12.45

15.30

13.45

18.00

13.30

16.15

14.30

s.101

s.202

s.108

s.108

dr Jerzy Stępień

step6@wp.pl

20.05.2017 11.00 11.45 s.111
dr Krzysztof Szwarc

26.03.2017

29.04.2017

17.15

19.00

18.00

19.45

s.104

s.104

mgr Jadwiga Wolak

11.03.2017

25.03.2017

09.04.2017

21.05.2017

17.06.2017

12.00

12.00

15.30

12.00

12.00

12.45

12.45

16.15

12.45

12.45

s.104

s.202

s.108

s.202

s.108

mgr Krzysztof Zieliński

krzysztof.zielinski@rpwe.pl

18.03.2017

29.04.2017

27.05.2017

04.06.2017

17.15

13.45

17.15

13.45

18.00

14.30

18.00

14.30

s.105

s.111

s.109

s.103

mgr Agnieszka Żyro

agnieszka.zyro@wszib.com.pl

25.03.2017

01.04.2017

01.04.2017

20.05.2017

10.06.2017

13.45

19.00

11.00

19.00

11.00

14.30

19.45

11.45

19.45

11.45

s.202

s.111

s.12

s.109

s.14