Dyżury wykładowców

 Dyżury Wykładowców odbywają się w budynku dydaktycznym przy ul. Roboczej 4 w Poznaniu

Dyżur Dzień Od Do Miejsce
Władze

Rektor WSZiB w Poznaniu

dr Ryszard Groszak

ryszard.groszak@wszib.com.pl

16.09.2017

24.09.2017

30.09.2017

 

14.00

14.00

14.00

 

15.00

15.00

15.00

 

pokój 106A

tel. 61 835 17 51

Prorektor WSZiB w Poznaniu

dr Ryszard Orliński

ryszard_orlinski@poczta.onet.pl

13.06.2017

20.06.2017

27.06.2017

12.00

12.00

12.00

13.00

13.00

13.00

pokój 106A

tel. 61 835 17 51

Dziekan Wydziału Zarządzania

i Administracji

dr Małgorzata Michalik

michalik.mmm@gmail.com

sobota

16.09.2017

23.09.2017

30.09.2017

 

13.00

10.00

10.00

14.00

11.00

11.00

pokój 106B

tel. 61 835 17 51

dziekan-adm@wszib.com.pl

Wykładowcy

mgr Bartłomiej Andrusiewicz

bartlomiej.andrusiewicz@wszib.com.pl

 

 

 

 

dr Hanna Augustyniak

hanna.augustyniak@wszib.com.pl

 

 

 

 

inż. Maciej Banaszak

maciej.banaszak@wszib.com.pl

 

     

mgr Mateusz Bartoszek

 

     
mgr inż. Adam Baśkiewicz

 

     

dr hab. Olaf Bergmann

olafber@tlen.pl

 

     

mgr Wiesław Biernacki

wieslaw.biernacki@wszib.com.pl

 

     

dr hab. Maciej Błaszak

maciej.blaszak@wszib.com.pl

       

mgr Tomasz Borucki

(Koordynator Przedmiotów Praktycznych -
Warsztatów i Projektów)

tomasz.borucki@wszib.com.pl

 

     

mgr Artur Brzęczkowski

artur.brzeczkowski@wszib.com.pl

 

     

dr Marcin Drobnik

marcin.drobnik@gazeta.pl

 

     

dr Jacek Dubisz

jacek.dubisz@wszib.com.pl

 

     
dr Grzegorz Dzwonnik

 

     

mgr Anna Garstecka

anna.garstecka@gazeta.pl

 

     

mgr Błażej Goraj

blazej.goraj@wszib.com.pl

       

mgr Anna Grala

 

     
dr Ewa Habryn-Chojnacka        

dr Krzysztof Hajdrowski 

       

mgr Hanna Hanć

hanna.hanc@wszib.com.pl

 

     
dr Bartłomiej Juras

 

     
mgr Michał Kamiński

 

     

mgr Jakub Kapusto

tel. 514 199 663

 

     

dr Józef Karpiński

j.karpinski@ue.poznan.pl

 

     

dr Jerzy Kaus

JerzyKaus@tlen.pl

 

     

dr Danuta Klucz

danuta.klucz@wp.pl

 

     

dr Barbara Kobusiewicz

basia.kobusiewicz@poczta.onet.pl

16.09.2017

11.00 12.00 s.105

dr hab. Bartosz Kołaczkowski

bkola@poczta.onet.pl

 

     
mgr Fryderyk Kriger

 

     

dr Piotr Lissoń

piotr_lisson@o2.pl

 

     

dr hab. Edyta Małecka-Ziembińska

e.malecka@ue.poznan.pl

 

     

dr Alicja Malewicz-Pełczyńska

alicja.malewicz-pelczynska@wszib.com.pl

       

dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk

magda.mazik@wp.pl

 

     
mgr Tadeusz Michalik

 

     

mgr Łukasz Mieloch

l.mieloch@mieloch-adwokaci.pl

 

     
mgr Bartosz Nowak

 

     

mgr Paweł Nowak

pawel.nowak@wszib.com.pl

 

     

dr Przemysław Ostojski

 

     

dr Piotr Pagórski

ppp54@poczta.onet.pl

 

     

dr Edward Pałka

paled@tlen.pl

 

     

mgr Małgorzata Ratajczak

malgorzata.ratajczak@poczta.fm

 

     

mgr Piotr Reszelski

piotr.reszelski@gmail.com

 

     

dr Paweł Romanow

pawel.romanow@wsl.com.pl

 

     

mgr Artur Różycki

artur.rozycki@wszib.com.pl

 

     

dr Tomasz Sierpowski

tomasz.sierpowski@wszib.com.pl

 

     

dr Barbara Sobkowiak

b.sobkowiak@wp.pl

 

     

dr Jerzy Stępień

step6@wp.pl

       
dr Krzysztof Szwarc

 

     
mgr Jadwiga Wolak

23.09.2017

11.15 12.00 s.11

mgr Krzysztof Zieliński

krzysztof.zielinski@rpwe.pl

 

     

mgr Agnieszka Żyro

agnieszka.zyro@wszib.com.pl