Dziekanat

ul. Robocza 4, pokój 112 (I piętro)

61-538 Poznań

 

Godziny otwarcia:

 • piątek 9:00-18:00
 • sobota 9:00-18:00
 • niedziela 9:00-13:00

 

Tylko w Dziekanacie:

 • Odbierzesz dyplom
 • Załatwisz wszystkie sprawy związane z pracą dyplomową i jej obroną

 

W Dziekanacie i Centrum Obsługi Studenta:

 • Złożysz deklarację
 • Złożysz indeks
 • Złożysz pismo
 • Uzyskasz zaświadczenia

 

Tylko w Centrum Obsługi Studenta:

 • Odbierzesz indeks i kartę egzaminacyjną
 • Odbierzesz legitymację
 • Przedłużysz ważność legitymacji

 

Kontakt:

 

DZIAŁ STYPENDIÓW I ROZLICZEŃ FINANSOWYCH

 

Typ studiów                             

Imię i nazwisko referenta dziekanatu

Nr tel.

Wydział Zarządzania i Administracji, Kierunek: ADMINISTRACJA

Studia niestacjonarne

– pierwszego stopnia (sem. II, VI )

– drugiego stopnia (sem. II, IV )

 

Studia niestacjonarne (e-learning)

– pierwszego stopnia  (sem. II, IV, VI )

– drugiego stopnia (sem. II, IV )

 

Anna Wejman

kontakt e-mail: 
anna.wejman@wszib.com.pl

 

Centrum Obsługi Studenta
61 835 15 11

Wydział Zarządzania i Administracji, Kierunek: ZARZĄDZANIE

Studia niestacjonarne

– pierwszego stopnia (sem. II ) 

– drugiego stopnia (sem. IV ) 

 

Studia niestacjonarne (e-learning)

– pierwszego stopnia (sem. II ) 

– drugiego stopnia (sem. IV ) 

Anna Wejman

kontakt e-mail: 
anna.wejman@wszib.com.pl

Centrum Obsługi Studenta
61 835 15 11

Studia niestacjonarne

– pierwszego stopnia (sem. IV, VI ) 

– drugiego stopnia (sem. II ) 

Studia niestacjonarne (e-learning)

– pierwszego stopnia (sem. IV, VI ) 

– drugiego stopnia (sem. II )

mgr inż. Paulina Lassocińska

kontakt e-mail:
paulina.lassocinska@wszib.com.pl

 

Centrum Obsługi Studenta
61 835 15 11

 

 

Kierownik dziekanatu

mgr inż. Anna Nowak

kontakt e-mail:
anna.nowak@wszib.com.pl

Centrum Obsługi Studenta
61 835 15 11

Kierownik studiów niestacjonarnych
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

mgr inż. Paulina Lassocińska

kontakt e-mail:

paulina.lassocinska@wszib.com.pl

Centrum Obsługi Studenta
61 835 15 11

 

Biuro Rektora i Kanclerza

 

podczas dyżurów łączy z:

Rektorem dr. Ryszardem Groszakiem

Prorektorem dr. Ryszardem Orlińskim

Dziekanem dr Małgorzatą Michalik

61 835 15 03

Stypendia

 

Grażyna Lewandowska 

kontakt e-mail:

grazyna.lewandowska@wszib.com.pl

 

61 835 15 08