Harmonogram roku akademickiego

Rok akademicki 2016/2017
Lp.

Rodzaj zamierzenia

Termin
  Czas trwania roku akademickiego 01.10.2016 – 30.09.2017
 

Semestr zimowy (01.10.2016 –  28.02.2017 )

niestacjonarny

1

Rozpoczęcie zajęć

Zakończenie zajęć

01.10.2016

22.01.2017

2

Dodatkowe dni wolne

Przerwa świąteczno – noworoczna

-

24.12.2016 – 01.01.2017

3

Zasadnicza sesja egzaminacyjna

Poprawkowa sesja egzaminacyjna

23.01.2017 – 05.02.2017

13.02.2017 - 26.02.2017

4 Wybór specjalności i warsztatów do 04.12.2016
5 Uwagi -
 

Semestr letni (01.03.2017  – 30.09.2017)

niestacjonarne

1

Rozpoczęcie zajęć

Zakończenie zajęć

04.03.2017

18.06.2017

2

Przerwa świąteczna (Wielkanocna)

Dodatkowe dni wolne

15.04 – 17.04.2017

-

3

Zasadnicza sesja egzaminacyjna

Poprawkowa sesja egzaminacyjna

19.06.2017 – 02.07.2017

15.09.2017 - 30.09.2017

4 Wybór warsztatów do 28.05.2017
5 Uwagi Dziekanat, Archiwum oraz Biblioteka
w sierpniu są nieczynne
 

Semestr letni 2016/2017

dla VI semestrów studiów pierwszego stopnia i IV semestrów studiów drugiego stopnia

niestacjonarne

1

Rozpoczęcie zajęć

Zakończenie zajęć

04.03.2017        

28.05.2017

2

Przerwa świąteczna (Wielkanocna)

Dodatkowe dni wolne

15.04.2017 - 17.04.2017

-

3

Zasadnicza sesja egzaminacyjna

Poprawkowa sesja egzaminacyjna

29.05.2017 - 11.06.2017

15.09.2017 - 30.09.2017