Obrony

Terminy obron:

dr Barbara Sobkowiak - 14.10.2017 godz. 11.00

dr Bartłomiej Juras - 21.10.2017 godz.14.00

dr Tomasz Sierpowski - 5.11.2017 godz.10.00

dr Józef Karpiński - 14.11.2017 godz.11.00

dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk - 25.11.2017 godz.11.30

dr hab. Bartosz Kołaczkowski - 25.11.2017 godz. 12.00

 

Obrony prac dyplomowych

Nazwa Plik
Zestaw pytań na egzamin licencjacki (kier. Administracja) pobierz >>

Zestaw pytań na egzamin magisterski (kier. Administracja)

pobierz >>
Zestaw pytań na egzamin licencjacki (kier. Zarządzanie) pobierz >>
Zestaw pytań na egzamin magisterski (kier. Zarządzanie profil praktyczny) pobierz >>
Zarządzanie Rektora w sprawie procedury obron pobierz >>

Wydawanie dyplomów w Dziekanacie

pobierz >>

 

Druki związane z obroną

Nazwa Plik    

Oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy dyplomowej

Oświadczenie dołączane do pracy dyplomowej w formie projektu 

Oświadczenie o złożeniu pracy dyplomowej

pobierz >>

pobierz >>

pobierz >>

Standardy pracy dyplomowej w formie pisemnej

 

Standardy pracy dyplomowej w formie projektu

pobierz >>

 

pobierz >>

Strona tytułowa pracy:

- licencjackiej kierunek Administracja

- licencjackiej kierunek Zarządzanie

- magisterskiej kierunek Administracja

- magisterskiej kierunek Zarządzanie

- magisterskiej (projektowej) kierunek Zarządzanie

 

pobierz >>

pobierz >>

pobierz >>

pobierz >>

pobierz >>

Podanie o wznowienie studiów po skreśleniu z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej pobierz >>
Karta obiegowa pobierz >>
Druk o zwrot ewentualnej nadpłaty pobierz >>