Terminy egzaminów

Zarządzenie Rektora WSZiB w Poznaniu w sprawie warunków zaliczenia letniej sesji egzaminacyjnej (2016/2017) - dotyczy semestrów: II i IV studiów pierwszego stopnia i II studiów drugiego stopnia      

Zarządzenie Rektora WSZiB w Poznaniu w sprawie zaliczenia letniej sesji egzaminacyjnej (2016/2017) - dotyczy semestrów: VI studiów pierwszego stopnia i IV studiów drugiego stopnia

UWAGA! Warunkiem odbioru karty egzaminacyjnej są uregulowane bieżące raty czesnego na dzień: 10.06.2017

(wyjątek stanowią studenci ostatnich semestrów: płatność do 10.05.2017)

 

Administracja
Rok studiów Studia niestacjonarne Studia niestacjonarne
na odległość
(e-learning)
Studia I stopnia
I (sem. II) Pobierz terminarz Pobierz terminarz
II (sem. IV) Pobierz terminarz Pobierz terminarz
III (sem. VI) Pobierz terminarz Pobierz terminarz
Studia II stopnia
I (sem. II) Pobierz terminarz Pobierz terminarz
II (sem. IV) Pobierz terminarz Pobierz terminarz

 

Zarządzanie
Rok studiów Studia niestacjonarne Studia niestacjonarne
na odległość
(e-learning)
Studia I stopnia
I (sem. II) Pobierz terminarz Pobierz terminarz
II (sem. IV) Pobierz terminarz Pobierz terminarz
III (sem. VI) Pobierz terminarz Pobierz terminarz
Studia II stopnia
I (sem. II) Pobierz terminarz Pobierz terminarz
II (sem. IV) Pobierz terminarz Pobierz terminarz