Wyniki egzaminów

Administracja
Rok studiów Studia niestacjonarne Studia niestacjonarne
na odległość
(e-learning)
Studia I stopnia
I
(sem. I)

Psychologia w organizacji

Prawoznawstwo

Prawoznawstwo - wyniki z 29.01.2017

Zarządzanie w administracji

Socjologia

Psychologia w organizacji

Prawoznawstwo

Prawoznawstwo - wyniki z 29.01.2017

Zarządzanie w administracji

Socjologia

II
(sem. III)
 

Prawo administracyjne część szczegółowa

Marketing

Obrona przed manipulacją i wywieranie wpływu

III
(sem. V)
Obrona przed manipulacją i wywieranie wpływu Obrona przed manipulacją i wywieranie wpływu
Studia II stopnia
I
(sem. I)

Pomoc społeczna i instytucje pomocy rodzinie

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna - II termin

 

Pomoc społeczna i instytucje pomocy rodzinie

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna - II termin

II
(sem. III)

Warsztat Interpretacja umów prawa cywilnego i handlowego - warsztat (dr Mazik-Gorzelańczyk) 

Postępowanie sądowo-administracyjne

Zamówienia publiczne

Negocjacje i mediacje

Warsztat Interpretacja umów prawa cywilnego i handlowego- warsztat (dr Mazik-Gorzelańczyk)

Zamówienia publiczne

Negocjacje i mediacje

 

Zarządzanie
Rok studiów Studia niestacjonarne Studia niestacjonarne
na odległość
(e-learning)
Studia I stopnia
I
(sem. I)

 

Analiza biznesowa planowanych przedsięwzięć

Analiza biznesowa planowanych przedsięwzięć - gr.1.1

Interpretacja aktów prawnych

Formy prawne własnościowe organizacji (2.1)

Formy prawne własnościowe organizacji (3.1)

Socjologia

Podstawy zarządzania

Makrootoczenie organizacji

Makrootoczenie organizacji gr.1.1

Makrootoczenie organizacji gr.2.1

Interpretacja aktów prawnych

Interpretacja aktów prawnych (warszaty)

Analiza biznesowa planowanych przedsięwzięć

Analiza biznesowa planowanych przedsięwzięć - gr.3.1

Socjologia

Podstawy zarządzania

Makrootoczenie organizacji

Makrootoczenie organizacji (ćwiczenia)

II
(sem. III)

Analiza biznesowa planowanych przedsięwzięć

Zarządzanie logistyką

Marketing i kreowanie wizerunku

Zarządzanie procesami w organizacji

Sztuka prezentacji

 

Analiza biznesowa planowanych przedsięwzięć

Zarządzanie logistyką

Marketing i kreowanie wizerunku

Zarządzanie procesami w organizacji

Sztuka prezentacji

III
(sem. V)

Ochrona przed manipulacją i wywieranie wpływu - warsztat

Komunikacja interpersonalna - rzeczowa i perswazyjna (NB)

Wprowadzenie do neuromarketingu (NB)

Public relations

Zarządzanie podatkami

Analiza ekonomiczna

Komunikacja w organizacji (WS)

Ochrona przed manipulacją i wywieranie wpływu - warsztat

Komunikacja interpersonalna - rzeczowa i perswazyjna (NB)

Wprowadzenie do neuromarketingu (NB)

Public relations

Studia II stopnia
I
(sem. I)

Zarządzanie sprzedażą

Zarządzanie sprzedażą - warsztat

Przywództwo i komunikacja w zespole

Prawo handlowe

Polityka fiskalna i monetarna

Zarządzanie marketingiem

Zarządzanie sprzedażą

Zarzązanie sprzedażą - warsztat

Przywództwo i komunikacja w zespole

Prawo handlowe

Zarządzanie marketingiem

Polityka fiskalna i monetarna

II
(sem. III)

Prawo podatkowe

Zarządzanie strategicznym rozwojem organizacji - gr.2

Zarządzanie strategicznym rozwojem organizacji - gr.3

Prawo podatkowe i karno - skarbowe

Wywieranie wpływu na ludzi

Fitness dla mózgu

Prawo podatkowe

Wywieranie wpływu na ludzi

Fitness dla mózgu