Wyniki egzaminów

Administracja
Rok studiów Studia niestacjonarne Studia niestacjonarne
na odległość
(e-learning)
Studia I stopnia
I
(sem. II)

Makrootoczenie organizacji

Makrootoczenie organizacji

II
(sem. IV)
 

 

III
(sem. VI)
Instytucje i prawo UE Instytucje i prawo UE
Studia II stopnia
I
(sem. II)

 

Psychologia zarządzania - wykłady

Prawo karne skarbowe

 

Psychologia zarządzania - wykłady

Prawo karne skarbowe

II
(sem. IV)

Fundusze strukturalne i system finansowania UE (1)

Fundusze strukturalne i system finansowania UE (2)

 

Fundusze strukturalne i system finansowania UE (1)

Fundusze strukturalne i system finansowania UE (2)

 

Zarządzanie
Rok studiów Studia niestacjonarne Studia niestacjonarne
na odległość
(e-learning)
Studia I stopnia
I
(sem. II)

 

Zarządzanie projektami w organizacji - projekt

Zarządzanie projektami w organizacji - wykład

Zarządzanie projektami w organizacji - projekt (gr.1.1)

Podstawy kalkulacji w biznesie - wykład

Podstawy kalkulacji w biznesie - warsztat (gr.1.1)

Podstawy kalkulacji w biznesie - warsztat (gr.2.1)

Podmioty gospodarcze i funkcjonowanie rynku - wykład

Podmioty gospodarcze i funkcjonowanie rynku - warsztat

 

Zarządzanie projektami w organizacji  - projekt

Zarządzanie projektami w organizacji - wykład

Zarządzanie projektami w organizacji - projekt (gr.3.1)

Podstawy kalkulacji w biznesie - wykład

Podstawy kalkulacji w biznesie - warsztat (gr.4.1)

Podstawy kalkulacji w biznesie - warsztat (gr.3.1)

Psychologia zarządzania - warsztat (gr.3.1)

Podmioty gospodarcze i funkcjonowanie rynku - wykład

Podmioty gospodarcze i funkcjonowanie rynku - warsztat

II
(sem. IV)

 

Badania marketingowe - egzamin

Badania marketingowe - egzamin

III
(sem. VI)

 

 

Studia II stopnia
I
(sem. II)

Zarządzanie obsługą klienta

Zarządzanie obsługą klienta - warsztat grupa: 2,5

Zarządzanie operacyjne - egzamin

Zarządzanie obsługą klienta

Interpretacja umów cywilno - handlowych (warsztaty) - 1

Interpretacja umów cywilno - handlowych (warsztaty) - 2

Zarządzanie opracyjne - egzamin

II
(sem. IV)

Prawne aspekty zatrudnienia

Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu

Prawne aspekty zatrudnienia (1)

Prawne aspekty zatrudnienia (2)

Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu