Kadry i płace

Studiując tę specjalność zdobędziesz wiedzę z zakresu prawa i ochrony pracy, form zatrudnienia oraz wynagrodzeń i rozliczeń finansowych. Nauczysz się komunikacji, oceny kompetencji pracowników, zarządzania ścieżkami kariery zawodowej i rozwoju osobistego.

Przedmioty specjalnościowe na studiach I stopnia:

  • Ustawowe i zakładowe źródła prawa pracy
  • Czas pracy i urlopy wypoczynkowe
  • Administrowanie dokumentacją pracowniczą
  • Płace i rozliczenia finansowe

Przedmioty specjalnościowe na studiach II stopnia:

  • Dokumentowanie procesów kadrowych
  • Rozliczenia finansowe pracowników
  • Odpowiedzialność pracodawcy
  • Systemy motywowania pracowników