Zarządzanie obsługą klienta

Decydując się na tę specjalność nauczysz się identyfikować wymagania klientów i zarządzać zmianami ich oczekiwań oraz właściwie na nie odpowiadać. Uzyskasz umiejętności niezbędne w pracy handlowca i menedżera sprzedaży oraz w budowaniu długotrwałej lojalności klientów. Zdobędziesz kompetencje społeczne przydatne w sytuacjach konfliktowych, w tym – panowania nad stresem.

Przedmioty specjalnościowe na studiach I stopnia:

  • Psychologiczne aspekty obsługi klienta
  • Zachowania e-konsumentów
  • Techniki sprzedaży i obsługi klienta
  • Obsługa wymagającego klienta

Przedmioty specjalnościowe na studiach II stopnia:

  • Strategie sprzedaży i obsługi klienta
  • Kształtowanie umiejętności menedżera sprzedaży
  • Zarządzanie kluczowym klientem
  • Obsługa trudnego klienta