Administracja publiczna

Ta specjalność przybliży Ci organizację i zasady funkcjonowania urzędów i organów administracji. Kształci przede wszystkim kadrę urzędniczą, w tym pracowników samorządowych i służb publicznych, przygotowuje także do pracy w organizacjach pozarządowych i polityce. Studiując tę specjalność poznasz elementy prawa zagospodarowania przestrzennego, materialnego prawa administracyjnego oraz zdobędziesz wiedzę na temat zamówień publicznych.

Przedmioty specjalnościowe na studiach I stopnia:

  • Partnerstwo publiczno-prywatne
  • Struktura organizacyjna i funkcjonowanie Policji, Straży Pożarnej i Straży Gminnych
  • Zadania samorządu terytorialnego w pomocy społecznej
  • Procesy decyzyjne i wykonawcze w administracji publicznej

Przedmioty specjalnościowe na studiach II stopnia:

  • Prawo oświatowe
  • Prawo służby zdrowia
  • Kontrola i nadzór w administracji publicznej
  • Prawo budżetowe