Informatyka dla menedżera

Po ukończeniu tej specjalności zdobędziesz wiedzę z zakresu najnowszego oprogramowania narzędziowego wspomagającego pracę menedżera w zakresie analizy zjawisk i wnioskowania o nich, a także analityki biznesowej z wykorzystaniem najlepszych światowych standardów.

Przedmioty specjalnościowe na studiach I stopnia:

  • Analiza struktury zjawisk
  • Analiza zależności zjawisk
  • Analiza dynamiki zjawisk
  • Wnioskowanie o zjawiskach

Przedmioty specjalnościowe na studiach II stopnia:

  • Analityka biznesowa w MS Excel
  • Analityka biznesowa w MS Power BI
  • Analityka biznesowa w Tableau
  • Zastosowania Tableau w pracy firmy