Czas Zawodowców

Body: 

 

Z myślą o ciągłym rozwoju kompetencji osobistych naszych studentrów od roku akademickiego 2016/2017 realizujemy projekt „Czas Zawodowców” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W ogólnopolskim konkursie dla Akademickich Biur Karier wystartowało 129 uczelni z całej Polski. Projekt przygotowany przez WSZIB w Poznaniu znalazł się w gronie 29 pomysłów ocenionych pozytywnie.

Przez 3 lata będziecie mogli skorzystać z darmowych porad doradcy zawodowego, doradcy ds. przedsięborczosci oraz coacha kariery. Poszerzycie swoją wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy. W ramach projektu odbędą się indywidualne sesje doradcze, mentoringowe, coachingowe oraz warsztaty kształtujące postawy przedsiębiorcze. Szczegółowe harmonogramy z terminami działań dostępne są poniżej.

Dodatkowo będziecie mogli wziąć udział w nowoczesnych badaniach diagnozujących Wasze kompetencje miękkie. Na podstawie ich wyników opracowane zostaną szczegółowe raporty, które wskazywać będą Wasze atuty. W indywidualnych informacjach zwrotnych znajdziecie wskazówki niezbędne do dalszego rozwoju osobistego i zawodowego.

Ponadto w ramach projektu będziemy rozwijać aktywną współpracę z pracodawcami i wspierać Wasze decyzje związane z rozpoczęciem lub zmianą pracy.

W roku akademickim 2016/2017 wsparciem obejmiemy 250 studentów, w trakcie trwania całego projektu 750 studentów.

 

Zobacz opinie uczestników projektu:

 

Dyżury doradców zawodowych Akademickiego Biura Karier odbywają się od poniedziałku do piątku, głównie w godzinach popołudniowych oraz w wybrane soboty i niedziele.

Harmonogram dyżurowania doradców zawodowych:

STYCZEŃ 2018

Bartosz Nowak Tomasz Borucki Jakub Kapusto
Data Godzina Data Godzina Data Godzina
02.01.2018 16.00-20.00 03.01.2018 15.00-20.00 07.01.2018 8.00-16.00
03.01.2018 16.00-20.00 04.01.2018 12.00-20.00 14.01.2018 8.00-16.00
04.01.2018 16.00-20.00 05.01.2018 8.00-20.00 21.01.2018 8.00-16.00
05.01.2018 16.00-20.00 10.12.2018 15.00-20.00

24.01.2018

8.00-14.00
07.01.2018 8.00-18.00 11.12.2018 15.00-20.00 26.01.2018 8.00-13.00
10.01.2018 16.00-20.00 12.01.2018 8.00-20.00    
11.01.2018 16.00-20.00 13.01.2018 8.00-20.00    
12.01.2018 16.00-20.00 14.01.2018 8.00-20.00    
13.01.2018 8.00-20.00 17.01.2018 15.00-20.00    
14.01.2018 8.00-20.00 18.01.2018 15.00-20.00    

16.01.2018

16.00-20.00 19.01.2018 8.00-20.00    
17.01.2018 16.00-20.00

20.01.2018

8.00-20.00    
18.01.2018 16.00-20.00 21.01.2018 8.00-20.00    
19.01.2018 16.00-20.00 24.01.2018 15.00-20.00    
20.01.2018 8.00-20.00 25.01.2018 15.00-20.00    
21.01.2018 8.00-20.00 26.01.2018 8.00-20.00    
24.01.2018 16.00-20.00 27.01.2018 8.00-20.00    
25.01.2018 16.00-20.00 28.01.2018 8.00-20.00    
26.01.2018 16.00-20.00 31.01.2018 15.00-20.00    
27.01.2018 8.00-20.00        
30.01.2018 16.00-20.00        
31.01.2018 16.00-20.00        

 

Uwaga!

Ze względu na duże zainteresowanie udziałem w projekcie w celu umówienia się na indywidualne konsultacje prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy z doradcami lub telefoniczny z COS (tel. 61 835 15 11):

Bartosz Nowak   bartosz.nowak@wszib.com.pl  

Tomasz Borucki   tomasz.borucki@wszib.com.pl 

Jakub Kapusto   jakub.kapusto@wszib.com.pl  

W szczególnych przypadkach możliwe jest ustalenie innych terminów niż wskazane w harmonogramie.

 

 

Wartość projektu: 530 500 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 514 580 zł

 

Regulamin programu Czas Zawodowców

Obraz: