Zarządzanie Stacją Paliw z akredytacją merytoryczną Polskiej Izby Paliw Płynnych

Wybierając tą specjalność zapewniasz sobie umiejętności z zakresu sprzedaży, marketingu i pracy w zespole pracującym na stacji paliw. Zdobędziesz wiedzę na temat kontekstu prawnego i technicznego prowadzenia stacji paliw oraz skutecznego zarządzania procesami i projektami w biznesie paliwowym.

Specjalność dla wszystkich chcących rozpocząć lub rozwinąć swoją karierę w firmach paliwowych. Są to studia o profilu praktycznym objęte akredytacją merytoryczną Polskiej Izby Paliw Płynnych.

Przedmioty specjalnościowe na studiach I stopnia (licencjackich):

  • Techniki sprzedaży i obsługi Klienta
  • Komunikacja w zespole
  • Prawne aspekty handlu paliwami płynnymi
  • Technika i Metrologia na stacji paliw

Przedmioty specjalnościowe na studiach II stopnia (magisterskich):

  • Marketing w handlu i usługach
  • Zarządzanie procesami i projektami
  • Optymalizacji źródeł dochodów stacji
  • Aktualności prawne i kwestie pakietu paliwowego i transportowego