Wydawnictwo

Wydawnictwo Forum Naukowe opracowuje przede wszystkim podręczniki dla studentów WSZiB w Poznaniu.

Uczelnia umożliwia swoim pracownikom publikację wyników badań naukowych w wydawanych od 1996 r. periorykach naukowych. Najpierw były to "Zeszyty Naukowe", a od 2001 r. "Forum Naukowe", które stanowiły efekt badań prowadzonych w ramach instytutów naukowych.

Wśród niespełna 200 wydanych publikacji są także zbiory pokonferencyjne oraz księgi jubileuszowe poświęcone wybitnym profesorom. W roku 2007 ukazały się także dwie publikacje związane z obchodami 15-lecia Uczelni.

Wszystkie pozycje dostępne są w bibliotece i czytelni WSZiB.

Osoby zainteresowane mogą zakupić wybrane pozycje wydawnictwa w punktach sprzedaży:

W wypadku niedostępności jakiejkolwiek pozycji w punkcie sprzedaży, prosimy o kontakt z biblioteką w godzinach urzędowania:

  • tel. 61 835 15 20
  • e-mail: biblioteka@wszib.poznan.pl
  • Uprzejmie prosimy o podawanie tematu wiadomości (skróci to czas oczekiwania na odpowiedź).