Obrony

Terminy obron:

dr Barbara Kobusiewicz - 27.01.2018 godz. 11.00, s.111

dr Bartłomiej Juras - 27.01.2018 godz. 11.30, s.111

dr Tomasz Sierpowski - 27.01.2018 godz. 12.00, s.111

dr Małgorzata Michalik - 27.01.2018 godz. 12.30, s.111

dr Paweł Romanow - 28.01.2018 godz.15.20, s.202

 

Obrony prac dyplomowych

Nazwa Plik
Zestaw pytań na egzamin licencjacki (kier. Administracja) pobierz >>

Zestaw pytań na egzamin magisterski (kier. Administracja)

pobierz >>
Zestaw pytań na egzamin licencjacki (kier. Zarządzanie) pobierz >>
Zestaw pytań na egzamin magisterski (kier. Zarządzanie profil praktyczny) pobierz >>
Zarządzanie Rektora w sprawie procedury obron pobierz >>

Wydawanie dyplomów w Dziekanacie

pobierz >>

 

Druki związane z obroną

Nazwa Plik    

Oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy dyplomowej

Oświadczenie dołączane do pracy dyplomowej w formie projektu 

Oświadczenie o złożeniu pracy dyplomowej

pobierz >>

pobierz >>

pobierz >>

Standardy pracy dyplomowej w formie pisemnej

 

Standardy pracy dyplomowej w formie projektu

pobierz >>

 

pobierz >>

Strona tytułowa pracy:

- licencjackiej kierunek Administracja

- licencjackiej kierunek Zarządzanie

- magisterskiej kierunek Administracja

- magisterskiej kierunek Zarządzanie

- magisterskiej (projektowej) kierunek Zarządzanie

 

pobierz >>

pobierz >>

pobierz >>

pobierz >>

pobierz >>

Podanie o wznowienie studiów po skreśleniu z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej pobierz >>
Karta obiegowa pobierz >>
Druk o zwrot ewentualnej nadpłaty pobierz >>