Profil praktyczny

W naszej Uczelni studia o profilu praktycznym prowadzone są na kierunku Zarządzanie. Zajęcia odbywają się w małych, około 20 osobowych grupach, co umożliwia praktyczne przećwiczenie realnych sytuacji biznesowych, dotyczących również aktualnych wyzwań w pracy zawodowej naszych studentów. Kładziemy nacisk na zdobywanie praktycznych umiejętności i wykorzystanie narzędzi, które od razu po zajęciach student może zastosować w pracy zawodowej. Studia o profilu praktycznym to 50% zajęć w formie warsztatów i projektów prowadzonych przez praktyków biznesu i 50% rzetelnej wiedzy teoretycznej przekazywanej przez wykładowców akademickich.