Profil praktyczny

Rozwijając ideę Założyciela, od roku akademickiego 2015/2016 prowadzimy studia o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie, a od roku akademickiego 2017/2018 również na kierunku Administracja, zarówno na studiach licencjackich jak i magisterskich.

Połowa zajęć to warsztaty i projekty prowadzone przez praktyków biznesu na kierunku Zarządzanie i praktyków sądownictwa i administracji na kierunku Administracja. Zajęcia odbywają się w małych, około 20 osobowych grupach. Umożliwia to przećwiczenie realnych sytuacji biznesowych, w tym również aktualnych wyzwań w pracy zawodowej naszych studentów.