Rachunkowość finansowa w praktyce biznesu

Plan zajęć r. a. 2016/2017 semestr I zimowy

Plan zajęć r. a. 2016/2017 semestr II letni

 

Opis studiów

Studia adresowane są do osób, które chcą pracować jako specjaliści lub prowadzić własne biuro rachunkowe. Stwarzają one możliwość pogłębienia wiedzy i doskonalenia umiejętności z zakresu rachunkowości, finansów, a także prawa, w tym głównie finansowego i podatkowego. Na zajęciach omawiane są szczegółowo kwestie dotyczące optymalizacji podatkowej, sprawozdawczości finansowej oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Wykładowcy

dr Ryszard Orliński
dr Piotr Pagórski
dr Leszek Kowalski
dr hab. Edyta Małecka-Ziembińska
prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz
mgr Krzysztof Zieliński

 

Program studiów podyplomowych: 120 godz. (60 pkt. ECTS)

  • Podstawy rachunkowości
  • Rachunkowość finansowa
  • Podatki i prawo podatkowe
  • Sprawozdawczość i analiza finansowa w biznesie
  • Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej
  • Kadry i płace
  • Warsztaty podatkowe
  • Rachunkowość biznesowa
  • Systemy informatyczne w rachunkowości

 

Warunki przyjęcia
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie dokumentów, w tym odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich albo magisterskich oraz uiszczenie opłaty.

Warunki ukończenia
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie przedmiotów objętych jego programem oraz uzyskanie pozytywnej oceny z końcowego zaliczenia. Po zakończeniu studiów słuchacz otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Kierownik studiów podyplomowych
dr Ryszard Orliński

Czas trwania studiów
Program obejmuje 120 godzin. Studia trwać będą dwa semestry w systemie zaocznym, w sesjach sobotnio-niedzielnych. Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców i praktyków.

Liczba godzin w I semestrze: 60
Liczba godzin w II semestrze: 60