Administracja publiczna

Ta specjalność przybliży Ci organizację i zasady funkcjonowania urzędów i organów administracji. Kształci przede wszystkim kadrę urzędniczą, w tym pracowników samorządowych i służb publicznych, przygotowuje także do pracy w organizacjach pozarządowych i polityce. Studiując tę specjalność poznasz elementy prawa zagospodarowania przestrzennego, materialnego prawa administracyjnego oraz zdobędziesz wiedzę na temat zamówień publicznych.

Przedmioty specjalnościowe na studiach I stopnia:

  • Prawo administracyjne szczegółowe
  • Partnerstwo publiczno-prywatne
  • Procesy decyzyjne i wykonawcze w administracji publicznej
  • Prawo zagospodarowania przestrzennego

Przedmioty specjalnościowe na studiach II stopnia:

  • Prawo administracyjne materialne
  • Zamówienia publiczne
  • Współpraca administracji z organizacjami pozarządowymi
  • Kontrola i nadzór w administracji publicznej