Administracja socjalna i opiekuńcza

Specjalność pozwala zdobyć wiedzę w obszarze pomocy społecznej i wsparcia socjalnego oraz usług opiekuńczych, a także wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Kształcenie odpowiada na współczesne problemy społeczne i zapotrzebowanie na nowe usługi w administracji publicznej oraz sektorze non profit. Nabyta wiedza i umiejętności umożliwią sprawne poruszanie się na rynku usług socjalnych, prowadzenie działalności gospodarczej w sferze opieki całodobowej, a także podjęcie pracy w organizacjach pozarządowych.

Przedmioty specjalnościowe na studiach I stopnia:

  • Podstawy prawa zabezpieczenia społecznego
  • Podstawy prawa opiekuńczego i adopcyjnego
  • Zadania samorządu terytorialnego w pomocy społecznej
  • Organizacja i zadania pieczy zastępczej

Przedmioty specjalnościowe na studiach II stopnia:

  • System świadczeń socjalnych
  • Polityka rodzinna i senioralna
  • Prawne i organizacyjne podstawy działalności opiekuńczej
  • Status prawny służb społecznych