Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Studiując tę specjalność zapoznasz sie z zasadami i przepisami regulującymi działania organów porządkowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. Znajdziesz pracę w urzędach administracji publicznej zajmujących się zarządzaniem kryzysowym, jednostkach policji, straży pożarnej oraz innych służbach czuwających nad bezpieczeństwem publicznym.

Przedmioty specjalnościowe na studiach I stopnia:

  • Polityka obronności państwa
  • Struktura organizacyjna i funkcjonowanie Policji, Straży Pożarnej i Straży Gminnych
  • Straż graniczna i ochrona granic UE
  • System powszechnego bezpieczeństwa międzynarodowego

Przedmioty specjalnościowe na studiach II stopnia:

  • Administracja bezpieczeństwa publicznego w Polsce
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Prawo dyscyplinarne służb mundurowych
  • Międzynarodowa współpraca organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości