Logistyka

Studiując tę specjalność zdobędziesz wiedzę z zakresu planowania, magazynowania oraz przepływu materiałów i wyrobów gotowych. Nauczysz się terminowego realizowania dostaw przy zachowaniu najwyższych standardów obsługi klienta i zapewniania ciągłej informacji.

Przedmioty specjalnościowe na studiach I stopnia:

  • Analiza finansowa w logistyce
  • Technologie logistyczne
  • Zarządzanie flotą
  • Informatyka w logistyce

Przedmioty specjalnościowe na studiach II stopnia:

  • Zarządzanie gospodarką magazynową
  • Ładunkoznawstwo i opakowania
  • Zarządzanie systemami dostaw
  • Logistyka międzynarodowa