Psychologia biznesu

Dzięki tej specjalności zdobędziesz wiedzę i umiejętności istotne w zarządzaniu firmą i zespołem, poznasz psychologiczne mechanizmy zarządzania i funkcjonowania człowieka w organizacji. Rozwiniesz swoje kompetencje komunikacyjne i negocjacyjne oraz nauczysz się myślenia kategoriami lidera biznesowego.

Przedmioty specjalnościowe na studiach I stopnia:

  • Zarządzanie stresem
  • Komunikacja w zespole
  • Fitness dla mózgu
  • Ochrona przed manipulacją

Przedmioty specjalnościowe na studiach II stopnia:

  • Coaching menedżerski
  • Negocjacje i mediacje
  • Psychologia decyzji kadrowych
  • Świadome kierowanie ludźmi