Rachunkowość

Dzięki tej specjalności zdobędziesz wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej, podatkowej i budżetowej, a także organizacji rachunkowości oraz poznasz narzędzia komputerowe wykorzystywane w księgowości.

Przedmioty specjalnościowe na studiach I stopnia:

  • Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie
  • Ewidencja komputerowa
  • Rachunkowość podatkowa
  • Organizacja rachunkowości

Przedmioty specjalnościowe na studiach II stopnia:

  • Bilansoznawstwo
  • Rachunkowość budżetowa
  • Kontrola skarbowa
  • Decyzyjne rachunki kosztów