Zarządzanie finansami

Wybierając tę specjalność poznasz zagadnienia związane z planowaniem i analizą sprawozdań finansowych, sposobami finansowania rozwoju firmy, szacowaniem wartości przedsiębiorstwa, a także współpracą z bankiem oraz decyzjami na rynku kapitałowym.

Przedmioty specjalnościowe na studiach I stopnia:

  • Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie
  • Budżetowanie jako metoda zarządzania finansami
  • Systemy wynagrodzeń
  • Zarządzanie podatkami

Przedmioty specjalnościowe na studiach II stopnia:

  • Bilansoznawstwo
  • Źródła finansowania przedsiębiorstwa i ich koszt
  • Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie
  • Finanse samorządowe