Zarządzanie projektami

Wybierając tę specjalność nauczysz się jak właściwie określać cele, wymagania i ograniczenia projektu, czyli każdego nowego zadania biznesowego. Zrozumiesz kim są interesariusze – kto jest odbiorcą, kto sojusznikiem, a kto wrogiem projektu. Zdobędziesz umiejętność realizowania projektów terminowo i w ramach ustalonych budżetów. Dowiesz się jak tworzyć strukturę podziału pracy (WBS), zarządzać jakością, ryzykiem i jak ratować zagrożone projekty – wszystko to według standardów PMI.

Przedmioty specjalnościowe na studiach I stopnia:

  • Zarządzanie zakresem projektu
  • Komunikacja w zespole
  • Zarządzanie harmonogramem w projekcie
  • Zwinne zarządzanie projektami (AGILE PM)

Przedmioty specjalnościowe na studiach II stopnia:

  • Zarządzanie zakresem, czasem i kosztami w projekcie
  • Zarządzanie interesariuszami
  • Zarządzanie ryzykiem w projektach
  • SCRUM i inne techniki zwinnego zarządzania projektami