Projekt Czas Zawodowców


 

Z myślą o ciągłym rozwoju kompetencji osobistych naszych studentrów w latach 2016-2019 realizowaliśmy projekt „Czas Zawodowców” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W ogólnopolskim konkursie dla Akademickich Biur Karier wystartowało 129 uczelni z całej Polski. Projekt przygotowany przez WSZIB w Poznaniu znalazł się w gronie 29 pomysłów ocenionych pozytywnie.

W ramach projektu w ciągu 3 lata prawie 700 naszych studentów skorzystało z darmowych porad doradcy zawodowego, doradcy ds. przedsięborczości oraz coacha kariery oraz 450 osób poszerzyło swoją wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy. Odbywały się indywidualne sesje doradcze, mentoringowe, coachingowe oraz warsztaty kształtujące postawy przedsiębiorcze. Uczestnicy wzięli udział w nowoczesnych badaniach diagnozujących kompetencje miękkie. 

Ponadto w czasie trwania projektu rozwijaliśmy aktywną współpracę z pracodawcami i wspieraliśmy decyzje uczestników związane z rozpoczęciem lub zmianą pracy.

Projekt przyczynił się do rozwoju Uczelni, a jego efekty wykorzystywane będą w kolejnych latach pracy ze studentami.

 

Zobacz opinie uczestników projektu:

 

Drodzy Studenci!

Działalność doradczą rozpoczętą w trakcie projektu "Czas Zawodowców" będziemy kontynuowali w WSZiB w roku akademickim 2019/2020.

Pracownicy Akademickiego Biura Karier będą w dalszym ciągu wspierać Wasz Rozwój osobisty i zawodowy, świadcząc indywidualne poradnictwo zawodowe, doradztwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej oraz organizując spotkania coachingowe. Zaproszą Was także na warsztaty z zakresu przedsiębiorczości.

Indywidualne konsultacje zawodowe i coachingowe od października 2019 r. odbywać się będą w soboty i niedziele

Na spotkania możecie umawiać się mailowo z doradcami zawodowymi lub telefonicznie z COS (tel. 61 835 15 11):

Bartosz Nowak   bartosz.nowak@wszib.com.pl  

Tomasz Borucki   tomasz.borucki@wszib.com.pl 

Jakub Kapusto   jakub.kapusto@wszib.com.pl