Dyżury Uczelni

Body: 

Do odwołania Uczelnia dyżurować będzie w tygodniu tylko w czwartki i piątki, a wszystkie weekendowe zajęcia odbywać będą się online.


Ponadto:
* odwołujemy najbliższe dyżury wykładowców,
* termin oddania indeksu i karty egzaminacyjnej ulegają wydłużeniu o 14 dni (do końca marca),
* zachęcamy do stosowania się do zaleceń służb medycznych,
* studentów zachęcamy wyłącznie do kontaktu telefonicznego (61 835 15 11) i mailowego (cos@wszib.com.pl)
 

Obraz: