Gościnne wykłady w Niemczech na temat relacji polsko-niemieckich

Body: 

30 marca br. prof. WSZiB dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk, Rektor WSZiB wygłosiła w Dreźnie na zaproszenie Osteuropa Institut wykład na temat polsko-niemieckich stosunków gospodarczych. Uczestnikami spotkania byli pracownicy uczelni niemieckich, studenci, przedsiębiorcy działający na terenie landu Saksonia oraz członkowie stowarzyszenia działającego przy Instytucie. Spotkanie poprowadził dr Peter Neuman, przewodniczący Instytutu.

Spośród poruszanych tematów najwięcej zainteresowania wzbudziła kwestia wzajemnych inwestycji polsko-niemieckich i dynamiczny rozwój handlu. Polska stała się w 2022 roku piątym pod względem wielkości obrotów partnerem handlowym Niemiec, wyprzedzając w imporcie tego kraju Francję i Włochy. Inwestycje polskie w Niemczech wzrosły w ostatnim dziesięcioleciu trzykrotnie. Niemcy natomiast utrzymują od lat pozycję lidera w polskich obrotach zagranicznych. Polska i Niemcy razem to ponad 120 milionów konsumentów, a obie gospodarki od kilku lat plasują się w czołówce państw UE z najniższym bezrobociem. Ich potencjał rozwojowy nie maleje, przesuwają się jedynie punkty ciężkości i trendy. Warto zainteresować się tymi zagadnieniami w ramach prac dyplomowych.

Wysokie zainteresowanie tematyką za zachodnią granicą widoczne jest w ilości zaproszeń dla Rektor WSZiB, by podzielić się najnowszymi danymi i podyskutować z różnymi kręgami odbiorców w Niemczech. Kolejny wykład będzie miał miejsce 19 kwietnia dla studentów niemieckich w Internationale Begegnungszentrum St. Marienthal koło Görlitz w Niemczech.

Studentów chętnych do pisania prac dyplomowych dotyczących stosunków polsko-niemieckich zapraszamy na seminarium dyplomowe prowadzone przez Rektor Magdalenę Mazik-Gorzelańczyk.

Obraz: