Konferencja - Etyka w zarządzaniu i administracji

Body: 

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI
W Poznaniu


zaprasza na

OGÓLNOPOLSKĄ
KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

 Etyka w zarządzaniu i administracji

Poznań, 14 listopada 2015 r.

     
    Organizator   
Biuro organizacyjne konferencji:
mgr Izabela Polus-Bryzek
tel. 61 835 15 03
fax. 61 835 15 04
e-mail: rektorat@wszib.com.pl
 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
dr Ryszard Orliński – WSZiB Poznań
e-mail: ryszard_orlinski@poczta.onet.pl

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:
dr Małgorzata Michalik
dr Ryszard Groszak
mgr Beata Poznaniak
Maciej Pietrzyk


Kontakt dotyczący referatów oraz ich publikacji:
dr Małgorzata Michalik – WSZiB Poznań
e-mail: michalik.mmm@gmail.com

 
Kontakt w zakresie płatności i faktur:
mgr Beata Poznaniak – WSZiB Poznań
e-mail: poznaniak_beata@wszib.biz.plRada Naukowa Konferencji

Przewodniczący:
prof. dr hab. Włodzimierz Kaczocha – WSZiB Poznań

Członkowie:
prof. dr hab. Henryk Mruk – UEP Poznań
dr hab. Olaf Bergman – WSZiB Poznań
dr hab. Marzena Blachowska-Szmigiel – UAM Poznań 
dr hab. Bartłomiej Kołaczkowski – UAM Poznań
dr hab. Czesław Lewandowski – WSZiB Poznań
dr hab. Stanisław Popławski – Politechnika Poznańska
dr hab. Iwona Sierpowska – WSZiB Poznań
dr Barbara Kobusiewicz – WSZiB Poznań
dr Jarosław Szandurski – WSZiB PoznańCel konferencji:
Celem konferencji jest zaprezentowanie poglądów  na temat zagadnień i aspektów teoretyczno – empirycznych etyki w zarządzaniu i administracji, oraz wymiana poglądów dotyczących nowych koncepcji w tym zakresie.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje:
•    Etykę w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
•    Teoretyczno – empiryczne koncepcje etyki biznesu
•    Etykę menagerów i pracowników jednostek gospodarczych
•    Etykę w administracji i szeroko rozumianym sektorze publicznym
•    Etykę zachowań pracowników w administracji państwowej
•    Etykę zachowań pracowników w organach samorządowych

Zapraszamy do przygotowania referatów oraz głosów w dyskusji.
Referaty i wystąpienia będą wydane w formie punktowanej publikacji zwartej.


Terminy

15.07.2015 r.
Termin zgłaszania referatu do publikacji wraz z abstraktem 

15.09.2015 r.
Termin nadsyłania tekstów referatów

30.09.2015 r.
Termin nadsyłania opłat konferencyjnych

15.10.2015
Zgłoszenia udziału w konferencji bez publikacji


Udział w konferencji jest bezpłatny.

Opłata za publikację dla osób nie będących pracownikami etatowymi WSZiB w Poznaniu wynosi 600,- od osoby (artykułu)

Wpłat prosimy dokonywać na nasz rachunek bankowy:

WSZiB w Poznaniu
ING Bank Śląski S.A.
konto nr 24 1050 1520 1000 0024 1198 0473

z dopiskiem: „ETYKA 2015” oraz podając nazwisko i imię uczestnika


INSTRUKCJA DLA AUTORÓW REFERATÓW NA KONFERENCJĘ
Etyka w zarządzaniu i administracji

1. Objętość referatu – artykułu powinna mieścić się pomiędzy 20 000  a 21 000 znaków ze 
    spacjami. Wszystkie rysunki powinny być sporządzone wyłącznie w odcieniach szarości. 
    W tekście należy stosować przypisy przedstawione w szablonie.
2. Do publikacji będą kierowane tylko te referaty – artykuły, które uzyskały pozytywne 
    recenzje.
3. Zgodnie z wymogami Wydawnictwa WSZiB w Poznaniu, zgłaszanie referatów –   
    artykułów odbywać się będzie wyłącznie za pomocą elektronicznego systemu naboru pod 
    adresem e-mail: pietrzyk.maciej@wszib.com.pl
    Przypominamy, że zgłoszenie na konferencję odbywa się przez wypełnienie FORMULARZA
    i odesłanie go na adres: pietrzyk.maciej@wszib.com.pl
4. Referat - artykuł należy przygotować zgodnie z szablonem, który jest 
    dostępny TUTAJ .
5. Referaty – artykuły przyjmowane są wyłącznie w plikach w wersji .doc lub .docx.

Obraz: