Ogólnopolska konferencja naukowa "Nowe zjawiska społeczne a budowanie przyjaznego świata"

Body: 

W sobotę 24 września 2022 r. w naszej Uczelni odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowe zjawiska społeczne a budowanie przyjaznego świata”, związana z Jubileuszem XXX lat istnienia Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Jako jedna z najstarszych Uczelni niepublicznych w Polsce, zarejestrowana w 1992 roku z numerem 9 na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, możemy z satysfakcją spojrzeć na przebytą drogę oraz rozmawiać o wyzwaniach w dalszym doskonaleniu kształcenia praktycznego i akademickiego. Refleksja o dokonaniach, ale także planach na przyszłość, wytyczaniu nowych kierunków rozwoju dla siebie oraz Uczelni, to element jednoczenia wszystkich Pracowników, Wykładowców oraz Studentów.

W programie Konferencji, którą prowadził prof. dr hab. Henryk Mruk znalazły się wystąpienia zaproszonych Gości oraz Pracowników Uczelni, które okazały się dla Uczestników wzmocnieniem i inspiracją, zwłaszcza w czasie tak nieoczekiwanych wyzwań dla nas wszystkich.

Prelegenci i tematy wystąpień:

  • Między solidarnością a agresją społeczną w świetle badań nad mózgiem człowieka – dr hab. Maciej Błaszak
  • Jak budować prężność psychiczną w sytuacji zagrożenia – prof. dr hab. n. med. Ewa Mojs
  • Sposoby zwiększania skuteczności ocen i decyzji – prof. dr hab. Henryk Mruk
  • Humanizm sztucznej inteligencji – praktyczne przykłady zastosowania sprzyjającego człowiekowi – Michał P. Dybowski

 

Obraz: