Porozumienie o współpracy z Anwil S.A.

Body: 

W piątek 25 września 2020 r. w budynku Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu przy ul. Roboczej 4 odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Anwil S.A. i WSZiB w Poznaniu.

Strony zobowiązały się do współpracy i wymiany doświadczeń, a ich współdziałanie w szczególności będzie dotyczyć rozwoju kompetencji pracowników Anwil S.A., organizacji praktyk i staży studenckich oraz realizacji prac licencjackich i magisterskich.

Podpisane porozumienie to już kolejna wspólna inicjatywa ANWILU i WSZiB. Podmioty współpracują ze sobą od ponad roku w zakresie realizacji dedykowanego programu edukacyjnego dla pracowników ANWIL S.A. „Akademia Projektowa”. Są to studia podyplomowe rozwijające specjalistyczne kompetencje z obszaru zarządzania projektami. Pracownicy, którzy kończą cykl zajęć w ramach „Akademii Projektowej” otrzymują Certyfikat PMI R.E.P wydany przez MT&DC, lidera edukacji z zakresu zarządzania projektami i analizy biznesowej w Polsce oraz Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Anwil S.A. należy do grona największych i najbardziej nowoczesnych przedsiębiorstw chemicznych w Polsce. Odgrywa istotną rolę w Wielkiej Syntezie Chemicznej. Od pół wieku jest jednym z największych pracodawców w regionie kujawsko-pomorskim. Przynależność do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. zapewnia spółce stabilność finansową, a współpraca z innymi spółkami Grupy - liczne efekty synergii.

Podpisane porozumienie to już kolejna tak umowa z przedstawicielami biznesu w Polsce. WSZiB w Poznaniu współpracuje między innymi z Kaizen Institute Poland, Management Training and Development Center, AERO, SNP Poland, Netoholics, Kancelariami Adwokackimi, Polską Izbą Paliw Płynnych czy Urzędem Miasta Poznania.

Obraz: