Wybór warsztatów na r.a. 2015/2016

Body: 

Informujemy o wydłużeniu terminu składania deklaracji wyboru warsztatów realizowanych w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 do 31 maja 2015 r.

Deklaracje wyboru warsztatu proszę składać w Centrum Obsługi Studenta osobiście, mailowo lub pisemnie.

Opis warsztatów dostępny jest na stronie:

http://www.wszib.poznan.pl/studia/warsztaty

Deklaracje dla kierunków Administracja oraz Zarządzanie:

  • II semestr studia I stopnia:

http://www.wszib.poznan.pl/public/files/DEKLARACJA_WYBORU_WARSZTATU_I%20STOPIEN%281%29.pdf

  • II semestr studia II stopnia:

http://www.wszib.poznan.pl/public/files/DEKLARACJA_WYBORU_WARSZTATU_II%20STOPIEN%281%29.pdf

Dane kontaktowe:

ul. Robocza 4, 61-538 Poznań

budynek dydaktyczny pokój nr 3

tel. 61 835 15 11, 601 305 212

Obraz: