Certyfikat Praktyczne Aspekty Zarządzania Projektami PMI Global R.E.P.

Certyfikat Praktyczne Aspekty Zarządzania Projektami PMI Global R.E.P (Project Management - A Practical Approach) 48 contact hours/ PDUs  jest potwierdzeniem zdobytych podczas studiów podyplomowych w WSZiB w Poznaniu umiejętności i wiedzy praktycznej z zarządzania projektami.

Certyfikacja obejmuje zarządzanie zespołem, przywództwo i komunikację, zarządzanie zasobami i kosztami, harmonogramowanie oraz zarządzanie ryzykiem.

Po zakończeniu i zaliczeniu zajęć Absolwenci programu otrzymują rozpoznawalny przez pracodawców Certyfikat PMI Global R.E.P. jak również Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów projektowych we współpracy z MT&DC, firmą wyspecjalizowaną w szkoleniach, doradztwie i certyfikacji wyłącznie z zakresu analizy biznesowej i zarządzania projektami i uznawaną w Polsce za dostawcę najwyższej jakości usług edukacyjnych.