Dyżury wykładowców

Dyżury Wykładowców odbywają się w budynku dydaktycznym przy ul. Roboczej 4 w Poznaniu

 


W okresie 14 kwietnia do odwołania dyżury wykładowców odbywać się będą on-line, poprzez link zamieszczony pod terminem dyżuru.
 

 

Dyżur Dzień Od Do Miejsce
Władze

Rektor WSZiB w Poznaniu

prof. WSZiB dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk

magdalena.mazik-gorzelanczyk@wszib.com.pl

 

 

 

pokój 105

tel. 61 835 17 51

 

 

Prorektor ds. naukowych

dr Ryszard Orliński

ryszard.orlinski@wszib.com.pl

 

 

 

 

pokój 110

tel. 61 835 17 51

Prorektor ds. dydaktycznych

prof. WSZiB dr Bartłomiej Juras

bartlomiej.juras@wszib.com.pl

PRAKTYKI MODEROWANE

piątek

3.09.2020

 

weekend 

 

 

 

10.00

 

 

 

 

 

 

11.00

 

 

 

 

pokój 105

tel. 61 835 17 51

Dziekan Wydziału Zarządzania

i Administracji

prof. WSZiB dr Małgorzata Michalik

malgorzata.michalik@wszib.com.pl

piątek

 

weekend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pokój 106

tel. 61 835 17 51

 

Wykładowcy

mgr Bartłomiej Andrusiewicz

bartlomiej.andrusiewicz@wszib.com.pl

 

   

 

inż. Maciej Banaszak

maciej.banaszak@wszib.com.pl

       

mgr Agnieszka Baśkiewicz

agnieszka.baskiewicz@wszib.com.pl

 

   

 

mgr inż. Adam Baśkiewicz

adam.baskiewicz@wszib.com.pl

 

   

 

prof. WSZiB dr hab. Olaf Bergmann

olaf.bergmann@wszib.com.pl

 

   

 

dr hab. Maciej Błaszak

maciej.blaszak@wszib.com.pl

 

     

mgr Tomasz Boruch

tomasz.boruch@wszib.com.pl

 

   

 

mgr Tomasz Borucki

tomasz.borucki@wszib.com.pl

 

     

mgr inż. Artur Brzęczkowski

artur.brzeczkowski@wszib.com.pl

 

   

 

dr Artur Dembny

artur.dembny@wszib.com.pl

 

   

 

mgr Anna Garstecka

anna.garstecka@gazeta.pl

 

     

mgr Błażej Goraj

blazej.goraj@wszib.com.pl

 

     
dr Ewa Habryn-Chojnacka

 

   

 

dr Krzysztof Hajdrowski 

krzysztof.hajdorwski@wszib.com.pl

 

   

 

mgr Hanna Hanć

hanna.hanc@wszib.com.pl

 

   

 

mgr Michał Kamiński

michal.kaminski@wszib.com.pl

       

mgr Jakub Kapusto

tel. 514 199 663

 

   

 

prof. WSZiB dr Józef Karpiński

jozef.karpinski@wszib.com.pl

 

   

 

dr Jerzy Kaus

jerzy.kaus@wszib.com.pl

 

     

prof. WSZiB dr Danuta Klucz

danuta.klucz@wp.pl

 

   

 

dr Barbara Kobusiewicz

barbara.kobusiewicz@wszib.com.pl

 

     

prof. UAM dr hab. Bartosz Kołaczkowski

bkola@poczta.onet.pl

 

   

 

mgr Agnieszka Krzemień

agnieszka.krzemien@wszib.com.pl

 

     

mgr inż. Paulina Lassocińska

paulina.lassocinska@wszib.com.pl

 

     

mgr Jakub Lesiński

jakub.lesinski@wszib.com.pl

 

     

dr Piotr Lissoń

piotr.lisson@wszib.com.pl

 

     

dr Justyna Majchrzak-Lepczyk  

justyna.majchrzak-lepczyk@wszib.com.pl

 

     

dr Alicja Malewicz-Pełczyńska

alicja.malewicz-pelczynska@wszib.com.pl

 

   

 

dr hab. Edyta Małecka-Ziembińska

edyta.malecka-ziembinska@wszib.com.pl

 

   

 

dr Bartosz Mazurkiewicz

bartosz.mazurkiewicz@wszib.com.pl

       

mgr Łukasz Mieloch

l.mieloch@mieloch-adwokaci.pl

 

   

 

mgr Maciej Mordaka

maciej.mordaka@wszib.com.pl

 

   

 

prof. dr hab. Henryk Mruk

henryk.mruk@wszib.com.pl

 

   

 

mgr Bartosz Nowak

bartosz.nowak@wszib.com.pl

 

   

 

mgr Paweł Nowak

pawel.nowak@wszib.com.pl

 

     

prof. WSZiB dr hab. Przemysław Ostojski

przemyslaw.ostojski@wszib.com.pl

 

   

 

dr Edward Pałka

paled@tlen.pl

 

   

 

mgr inż. Michał Pietrzyk

michal.pietrzyk@wszib.com.pl

 

   

 

dr Jarosław Przybyła

jaroslaw.przybyla@wszib.com.pl

 

   

 

prof. WSZiB dr Małgorzata Ratajczak

malgorzata.ratajczak@wszib.com.pl

 

   

 

mgr Artur Różycki

artur.rozycki@wszib.com.pl

 

     

dr Tomasz Sierpowski

tomasz.sierpowski@wszib.com.pl

 

   

 

mgr Arkadiusz Skomra

arkadiusz.skomra@wszib.com.pl

 

   

 

dr Barbara Sobkowiak

b.sobkowiak@wp.pl

barbara.sobkowiak@wszib.com.pl

 

   

 

dr Piotr Struś

piotr.strus@wszib.com.pl

 

     
mgr Grzegorz Szyszka        

mgr Piotr Ślęzak

piotr.slezak@wszib.com.pl

 

   

 

mgr Marta Urbańska        
prof. WSZiB dr hab. Hubert Witczak        

mgr Jadwiga Wolak

jadwiga.wolak@wszib.com.pl

 

   

 

mgr inż. Rafał Zahorski

rafal.zahorski@wszib.com.pl

 

   

 

mgr Agnieszka Zaskórska

agnieszka.zaskorska@wszib.com.pl

 

   

 

mgr Krzysztof Zieliński

krzysztof@zielinskikancelaria.com