Dziekanat

Godziny otwarcia:

  • piątek-sobota 9.00-18.00

 

Tylko w Dziekanacie:

  • Odbierzesz dyplom
  • Załatwisz wszystkie sprawy związane z pracą dyplomową i jej obroną

 

W Dziekanacie i Centrum Obsługi Studenta:

  • Złożysz deklarację
  • Złożysz indeks
  • Złożysz pismo
  • Uzyskasz zaświadczenia

 

Tylko w Centrum Obsługi Studenta:

  • Odbierzesz indeks i kartę egzaminacyjną
  • Odbierzesz legitymację
  • Przedłużysz ważność legitymacji

 

DZIAŁ STYPENDIÓW I ROZLICZEŃ FINANSOWYCH

 

Typ studiów                             

Imię i nazwisko referenta dziekanatu

Nr tel.

Wydział Zarządzania i Administracji, Kierunek: ADMINISTRACJA

Studia niestacjonarne

– pierwszego stopnia (sem. II, IV, VI)

 

Studia niestacjonarne (e-learning)

– pierwszego stopnia (sem. II, IV, VI)

Anna Wejman

kontakt e-mail: 
anna.wejman@wszib.com.pl

Centrum Obsługi Studenta
61 835 15 11

Studia niestacjonarne

– drugiego stopnia (sem. II, IV) 

 

Studia niestacjonarne (e-learning)

– drugiego stopnia (sem. II, IV) 

mgr inż. Paulina Lassocińska

kontakt e-mail:
paulina.lassocinska@wszib.com.pl

 

Centrum Obsługi Studenta
61 835 15 11

Wydział Zarządzania i Administracji, Kierunek: ZARZĄDZANIE

Studia niestacjonarne

– pierwszego stopnia (sem. II, IV, VI) 

 

Studia niestacjonarne (e-learning)

– pierwszego stopnia (sem. II, IV, VI) 

Anna Wejman

kontakt e-mail: 
anna.wejman@wszib.com.pl

Centrum Obsługi Studenta
61 835 15 11

Studia niestacjonarne

– drugiego stopnia (sem. II, IV) 


Studia niestacjonarne (e-learning)

– drugiego stopnia (sem. II, IV)

mgr inż. Paulina Lassocińska

kontakt e-mail:
paulina.lassocinska@wszib.com.pl

 

Centrum Obsługi Studenta
61 835 15 11

 

 

Kierownik dziekanatu

mgr inż. Anna Nowak

kontakt e-mail:
anna.nowak@wszib.com.pl

Centrum Obsługi Studenta
61 835 15 11

Kierownik studiów niestacjonarnych
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

mgr inż. Paulina Lassocińska

kontakt e-mail:

paulina.lassocinska@wszib.com.pl

Centrum Obsługi Studenta
61 835 15 11

 

Biuro Rektora i Kanclerza

 

podczas dyżurów łączy z:

Rektorem
prof. WSZiB dr Magdaleną Mazik-Gorzelańczyk

 

Prorektorem
dr. Ryszardem Orlińskim

 

Prorektorem
prof. WSZiB dr. Bartłomiejem Jurasem

 

Dziekanem
prof. WSZiB dr Małgorzatą Michalik

61 835 15 03

Stypendia

 

Grażyna Lewandowska 

kontakt e-mail:

grazyna.lewandowska@wszib.com.pl

 

61 835 15 08