Regulaminy i zarządzenia

  • Akty prawne Uczelni
  • Regulaminy
Nazwa Plik

Regulamin Studiów - obowiązuje od r.a. 2019/2020

Regulamin Studiów - obowiązuje od r.a. 2020/2021

 

Regulamin udostępniania prac dyplomowych

 

Regulamin Studiów Podyplomowych - obowiązuje od r.a. 2019/2020

Regulamin Studiów Podyplomowych - obowiązuje od r.a. 2020/2021

 

Regulamin Finansowy z 25.04.2019 r.

Regulamin Finansowy z 28.04.2020 r.

 

Regulamin udzielania rabatów w opłatach za naukę i opłatach administracyjnych

 

Regulamin praktyk studenckich - do r.a. 2017/2018

Regulamin praktyk studenckich - od r.a. 2019/2020

 

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej

 

Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki

 

Regulamin Konferencji Studenci Studentom - Wykładowcy Studentom

pobierz>>

pobierz>>

 

pobierz>>

 

pobierz>>

pobierz>>

 

pobierz>>

pobierz>>

 

pobierz>>

 

pobierz>>

pobierz>>

 

pobierz>>

 

pobierz>>

 

pobierz>>

 

  • Zarządzenia i decyzje

Wysokość opłat za dodatkowe usługi administracyjne i edukacyjne związane z tokiem studiów

Zarządzenie nr 3/2020 Kanclerza WSZiB w Poznaniu z dnia 28.04.2020 r.

Wysokość opłat bibliotecznych

Zarządzenie nr 7/2019 Kanclerza WSZiB w Poznaniu z dnia 16.11.2019 r.

 

Zarządzenie nr 10/2020 Rektora WSZiB w Poznaniu z dnia 11.03.2020 r. dotyczące realizacji zajęć dydaktycznych za pomocą metod i technik kształcenia na odległość oraz uczestnictwa w nich w okresie 12.03.2020 - 25.03.2020

Zarządzenie nr 11/2020 Rektora WSZiB w Poznaniu z dnia 23.03.2020 r. dotyczące zmiany organizacji pracy w WSZiB w Poznaniu w okresie zagrożenia epidemicznego

Zarządzenie nr 12/2020 Rektora WSZiB w Poznaniu z dnia 25.03.2020 r. dotyczące kontynuowania realizacji zadań dydaktycznych za pomocą metod i technik kształcenia na odległość oraz uczestnictwa w nich do 10.04.2020 r.

Zarządzenie nr 13/2020 Rektora WSZiB w Poznaniu z dnia 27.03.2020 r. dotyczące organizacji procesu i monitoringu jakości kształcenia za pomocą metod i technik nauczania na odległość wprowadzonych w WSZiB w Poznaniu w związku z obowiązywaniem przepisów zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19

Zarządzenie nr 14/2020 Rektora WSZiB w Poznaniu z dnia 27.03.2020 r. dotyczące weryfikowania efektów uczenia się za pomocą technologii informatycznych w WSZiB w Poznaniu w związku z  zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19

Zarządzenie nr 15/2020 Rektora WSZiB w Poznaniu z dnia 10.04.2020 r. dotyczące kontynuowania realizacji zajęć dydaktycznych za pomocą metod i technik kształcenia na odległość oraz uczestnictwa w nich do 26.04.2020 r.

Zarządzenie nr 16/2020 Rektora WSZiB w Poznaniu z dnia 16.04.2020 r. w sprawie warunków zaliczenia letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2019/2020 w warunkach zagrożenia COVID-19

Zarządzenie nr 17/2020 Rektora WSZiB w Poznaniu z dnia 16.04.2020 r. w sprawie warunków zaliczenia letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2019/2020 w warunkach zagrożenia COVID-19

Zarządzenie nr 18/2020 Rektora WSZiB w Poznaniu z dnia 16.04.2020 r. w sprawie procedury przystąpienia do obrony pracy dyplomowej w formie tradycyjnej/w formie projektu w roku aademickim 2019/2020 dla studentów, którzy ostatni semestr studiów kończą w semestrze letnim 2019/2020 w warunkach zagrożenia COVID-19

Zarządzenie nr 19/2020 Rektora WSZiB w Poznaniu z dnia 21.04.2020 r. w sprawie procedury sprawdzania prac dyplomowych w JSA

Zarządzenie nr 20/2020 Rektora WSZiB w Poznaniu z dnia 24.04.2020 r. dotyczące kontynuowania realizacji zajęć dydaktycznych za pomocą metod i technik kształcenia na odległość oraz uczestnictwa w nich do 24.05.2020 r.

Zarządzenie nr 23/2020 Rektora WSZiB w Poznaniu z dnia 23.05.2020 r. dotyczące kontynuowania realizacji zajęć dydaktycznych po 24.05.2020 r.

Zarządzenie nr 24/2020 Rektora WSZiB w Poznaniu z dnia 23.05.2020 r. dotyczące form weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość w WSZiB w Poznaniu w sesji letniej w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 25/2020 Rektora WSZiB w Poznaniu z dnia 04.06.2020 r. dotyczące kontynuowania zajęć dydaktycznych po 04.06.2020 r.

Zarządzenie nr 36/2020 Rektora WSZiB w Poznaniu z dnia 30.09.2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w r.a. 2020/2021 w WSZiB w Poznaniu

Zarządzenie nr 37/2020 Rektora WSZiB w Poznaniu z dnia 30.09.2020 r. dotyczące organizacji procesu i monitoringu jakości kształcenia realizowanego za pomocą metod i technik nauczania na odległość w WSZiB w Poznaniu w r.a. 2020/2021

Zarządzenie nr 38/2020 Rektora WSZiB w Poznaniu z dnia 30.09.2020 r. dotyczące weryfikowania efektów uczenia się za pomocą technologii informatycznych w WSZiB w Poznaniu w r.a. 2020/2021

Zarządzenie nr 39/2020 Rektora WSZiB w Poznaniu z dnia 15.10.2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2020/2021 w WSZiB w Poznaniu

REGULAMIN REALIZACJI ZAJĘĆ STACJONARNYCH W WSZIB W POZNANIU W R.A. 2020/2021