Regulaminy i zarządzenia

  • Akty prawne Uczelni
  • Regulaminy
Nazwa Plik

Regulamin Studiów - obowiązuje od r.a. 2017/2018

Regulamin Studiów - obowiązuje od r.a. 2019/2020

 

Regulamin udostępniania prac dyplomowych

 

Regulamin Studiów Podyplomowych - obowiązuje od r.a. 2017/2018

Regulamin Studiów Podyplomowych - obowiązuje od r.a. 2019/2020

 


Regulamin Finansowy z 02.05.2018 r.

Regulamin Finansowy z 25.04.2019 r.

 

Regulamin udzielania rabatów w opłatach za naukę i opłatach administracyjnych

 

Regulamin praktyk studenckich - do r.a. 2019/2020

Regulamin praktyk studenckich - od r.a. 2019/2020

 

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej

 

Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki

 

Regulamin Konferencji Studenci Studentom - Wykładowcy Studentom

pobierz>>

pobierz>>

 

pobierz>>

 

pobierz>>

pobierz>>

 

pobierz>>

pobierz>>

 

pobierz>>

 

pobierz>>

pobierz>>

 

pobierz>>

 

pobierz>>

 

pobierz>>

 

  • Zarządzenia i decyzje

Wysokość opłat za dodatkowe usługi administracyjne i edukacyjne związane z tokiem studiów

Zarządzenie nr 2/2019 Kanclerza WSZiB w Poznaniu z dnia 25.04.2019 r.

Wysokość opłat bibliotecznych

Zarządzenie nr 7/2019 Kanclerza WSZiB w Poznaniu z dnia 16.11.2019 r.