Regulaminy i zarządzenia

  • Akty prawne Uczelni
  • Regulaminy
Nazwa Plik

Regulamin Studiów

Regulamin udostępniania prac dyplomowych

Regulamin Studiów Podyplomowych

 


Regulamin Finansowy z 12.05.2016 r. 

Regulamin Finansowy z 14.04.2017 r.

Regulamin Finansowy z 02.05.2018 r.

 

Regulamin udzielania rabatów w opłatach za naukę i opłatach administracyjnych

 

Regulamin praktyk studenckich

 

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej

 

Regulamin Konferencji Studenci Studentom - Wykładowcy Studentom

pobierz>>

pobierz>>

pobierz>>

 

pobierz>>

pobierz>>

pobierz>>

 

pobierz>>

 

pobierz>>

 

pobierz>>

 

pobierz>>

 

  • Zarządzenia i decyzje

Wysokość opłat za dodatkowe usługi administracyjne i edukacyjne związane z tokiem studiów

Zarządzenie nr 4/2018 Kanclerza WSZiB w Poznaniu z dnia 27.11.2018 r.

Wysokość opłat bibliotecznych

Zarządzenie nr 4/2015 Kanclerza WSZiB w Poznaniu z dnia 29.05.2015 r.