Wnioski i druki

Wnioski o finansowanie studiów

Nazwa Plik

Wniosek o stypendium socjalne

 

Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych 

 

Wniosek o zapomogę pobierz

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora

 

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla laureatów i finalistów olimpiad oraz medalistów - dotyczy tylko tegorocznych maturzystów  
Oświadczenie o zaistnieniu okoliczności mających wpływ na ustalenie prawa do przyznania świadczeń – załącznik nr 16  
Oświadczenie do celów stypendialnych – załącznik nr 17  
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – załącznik nr 18   
Wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej - załącznik nr 22  

 

 

 

Pozostałe druki

Nazwa Plik
Wzór korespondencji z Władzami Uczelni pobierz

Druk wpłaty

pobierz

Druk o wydanie zaświadczenia

pobierz

Wniosek o przyznanie rabatu w opłatach za naukę w WSZiB w Poznaniu

pobierz

Wniosek o dokonanie płatnego wpisu do indeksu / karty egzaminacyjnej przez Dziekana pobierz