e-Biznes

Opis studiów

Sukces mierzymy liczbami. W 2017 roku blisko 54% polskich internautów kupowało online, to prawie 15 mln osób. Zakupy w sieci postrzegane są jako nieskomplikowane i wygodne, także tańsze i zajmujące mniej czasu niż te w tradycyjnych sklepach. Wartość polskiego e-rynku w 2018 prawdopodobnie przekroczy 50 mld złotych a 2020 osiągnie 70 mld. Twój biznes musi się stać częścią tego sukcesu! Dzięki studiom podyplomowym e-Biznes rozpoznasz własne potrzeby, lepiej dobierzesz odpowiednią platformę sklepową, dowiesz się na co zwrócić uwagę przy współpracy z projektantami Twojego e-sklepu, jak ważne jest odpowiednie zatowarowanie, przygotowanie sklepu pod wyszukiwarki i unikalne treści. Internet to źródło wiedzy. Odpowiednio podłączona analityka odpowie na wiele Twoich pytań, dowiesz się jak ważną rolę pełnić będzie w Twoim przyszłym e-sklepie. Poznasz narzędzia integrujące platformy sklepowe z programami ERP i techniki marketingowe pozwalające pozyskiwać klientów. Zrozumiesz czym jest konwersja i jak wyznaczać cele oraz czy social media sprzedają? A może Google Adwords lub porównywarki? Aby dobrze odpowiedzieć na te pytania i zmierzyć się z przyszłością studiuj e-Biznes w naszej Uczelni.

 

Cena studiów podyplomowych

4800 zł

 

Poznaj Wykładowców

 

Opłaty

 

Pobierz dokumenty rekrutacyjne

 

Program studiów podyplomowych: 120 godz. (40 pkt. ECTS)

 • Specyfika współczesnych biznesów handlowych i transformacja z„bricks and mortar” przez „bricks and clicks” do „pure clicks”
 1. zarys charakterystyki biznesów handlowych w XXI wieku
 2. transformacja tradycyjnych biznesów w kierunku e-commerce
 3. rynek e-sklepów i działanie modeli biznesowych
 4. mechanizmy funkcjonowania poszczególnych platform, modeli i programów afiliacyjnych
 • Tworzenie i rozwój webowych aplikacji e-biznesowych
 1. rodzaje aplikacji webowych (od e-learningu przez ERP/CRM po portale transakcyjne)
 2. analiza wymagań i funkcjonalności aplikacji
 3. języki i sposoby programowania aplikacji
 • Analityka webowa – podejście i korzystanie
 1. do czego służy analityka i dlaczego jest bardzo ważna
 2. charakterystyka wszystkich narzędzia analitycznych
 3. określenie sposobu korzystania z analityki
 4. wpływ analityki na rozwój aplikacji
 • User Experience jako kluczowa użyteczność w e-biznesie
 1. znaczenie przyjazności i użyteczności jako warunek sukcesu serwisu webowego
 2. projektowanie przyjaznych dla użytkownika serwisów internetowych
 3. przekładanie oczekiwań użytkownika na funkcjonalność serwisu
 • Logistyka w e-biznesie - Integracja łańcucha dostaw
 1. logistyka jako element budowania przewagi konkurencyjnej
 2. rozwiązania dedykowane wspierające logistykę e-biznesu
 3. dobór narzędzia i systemu wspierającego do typu i wolumenu biznesu 
 • Zwinne zarządzanie projektami e-biznesowymi
 • Przedsiębiorczość i tworzenie start-upów
 • Prawne aspekty prowadzenia e-biznesu

 

Warunki przyjęcia
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie dokumentów, w tym odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich albo magisterskich oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

Warunki ukończenia
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie przedmiotów objętych jego programem oraz uzyskanie pozytywnej oceny z końcowego zaliczenia. Po zakończeniu studiów słuchacz otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Kierownik studiów podyplomowych
Artur Brzęczkowski, współzałożyciel Allegro.pl

Czas trwania studiów
Program obejmuje 120 godzin. Studia trwać będą dwa semestry w systemie zaocznym, w sesjach sobotnio-niedzielnych. Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców i praktyków.

Liczba godzin w I semestrze: 60
Liczba godzin w II semestrze: 60