Samorząd Studencki

Głównym zadaniem Samorządu Studenckiego jest pomaganie studentom oraz reprezentowanie ich w kontaktach z władzami Uczelni. Przedstawiciele Samorządu Studenckiego wchodzą w skład m.in. Komisji Dyscyplinarnej, Senatu oraz Komisji Stypendialnych.

Samorząd zajmuje się również organizacją imprez kulturalnych, takich jak Juwenalia. 

Członkowie Samorządu biorą udział w obradach Parlamentu Studentów RP oraz MONSSUN-u (Międzyuczelnianego Ogólnopolskiego Niezależnego Stowarzyszenia Studentów Uczelni Niepaństwowych).

 

Przewodniczący:

 • Katarzyna Baraniak

Z-ca Przewodniczącego:

 • Michał Pietrzyk
 • Marcin Piątkowski
 • Marcin Kraczek

Członkowie:

 • Marta Cicharska-Kaczorkiewicz
 • Martyna Dobruchowska
 • Karolina Lisiewska
 • Magdalena Liske-Osiałkowska
 • Beata Pakuła
 • Eliza Przybylska
 • Karolina Szulc

Kontakt z samorządem
e-mail: katarzyna.baraniak@wszib.com.pl