Podstawa prawna działania

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Została wpisana do Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r. (Dz. U. nr 65 poz. 385 ze zm.) pod liczbą porządkową "9" na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 1992 r. nr DNS-3-TBM-47/92.

Elektroniczny rejestr uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych udostępnia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rejestr dostępny jest pod adresem: www.uczelnia-plus.opi.org.pl w części dotyczącej szkolnictwa wyższego.