Środki z budżetu państwa

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu corocznie otrzymuje dotację z budżetu państwa, która jest przeznaczana na stypendia dla studentów, w tym:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
  • zapomogi. 

W ostatnim roku Uczelnia otrzymała dotację w wysokości 2 417 300 zł.