Program studiów - Kierunek Psychologia (jednolite studia magisterskie)

Semestr 1

 • Ewolucja myśli psychologicznej
 • Neurobiologiczne podstawy zachowania
 • Analiza tekstu psychologicznego
 • Trening umiejętności pracy zespołowej
 • Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży
 • Pakiet informatyczny
 • BHP
 • Szkolenie z obsługi platformy Moodle
 • Efektywne techniki uczenia się

Semestr 2

 • Psychologia społeczna
 • Psychologia poznawcza
 • Psycholog we współczesnym świecie
 • Psychologia osobowości
 • Autorefleksja w pracy psychologa
 • Filozofia
 • Logika
 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy

Semestr 3

 • Psychologia emocji i motywacji
 • Zarzadzanie sobą w czasie
 • Psychologia róznic indywidualnych
 • Psychologia rozwoju człowieka dorosłego
 • Założenia psychoterapii (humanistyczna i pozytywna)
 • Podstawy statystyki
 • Socjologia
 • Język obcy
 • Neuronauka w zarządzaniu

Semestr 4

 • Wpływ sztucznej inteligencji na grupy i jednostki
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia zdrowia
 • Metodologia badań naukowych
 • Trening interwencji grupowej
 • Założenia psychoterapii (systemowa)
 • Język obcy

Semestr 5

 • Podstawy psychometrii
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Mediacje i negocjacje
 • Projekt badawczy
 • Psychologia rodziny
 • Psychopatologia
 • Założenia psychoterapii (poznawczo-behawioralna)
 • Autoprezentacja i moderowanie spotkań

Semestr 6

 • Diagnoza psychologiczna
 • Wprowadzenie do psychologii pracy i organizacji
 • Wprowadzenie do psychologii edukacji
 • Trening umiejętności interpersonalnych
 • Psychopatologia życia społecznego
 • Założenia psychoterapii (psychodynamiczna i teoria przywiązania)
 • Psychologia sportu
 • Wspólczesne uzależnienia behawioralne

Semestr 7

 • Elementy psychiatrii i psychofarmakologii
 • Przywództwo i komunikacja
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka zawodowa
 • Przedmiot specjalnościowy 1
 • Przedmiot specjalnościowy 2
 • Przedmiot specjalnościowy 3

Semestr 8

 • Etyka zawodu psychologa
 • Analiza transakcyjna
 • Neuroróżnorodność
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka zawodowa
 • Przedmiot specjalnościowy 4
 • Przedmiot specjalnościowy 5
 • Przedmiot specjalnościowy 6

Semestr 9

 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka zawodowa
 • Przedmiot specjalnościowy 7
 • Przedmiot specjalnościowy 8
 • Przedmiot specjalnościowy 9

Semestr 10

 • Zarządzanie własną działalnością gospodarczą
 • Prawne aspekty w pracy psychologa
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka zawodowa
 • Przedmiot specjalnościowy 10
 • Przedmiot specjalnościowy 11
 • Przedmiot specjalnościowy 12