Opłaty

 

W naszej Uczelni na opłaty składają się trzy elementy:

  • czesne – jest opłatą, którą możesz wnosić jednorazowo lub w pięciu albo sześciu ratach. Rozkładając płatność na raty płacisz zawsze tyle samo
  • opłaty dodatkowe – pobierane tylko za dodatkowe usługi edukacyjne i administracyjne
  • opłata rekrutacyjna - jednorazowa opłata administracyjna

 

Ważne:

  • opłaty zawarte w Umowie o naukę nie podlegają zmianie przez cały okres trwania studiów
  • opłaty za studia niestacjonarne i niestacjonarne na odległość są takie same
  • studenci zrekrutowani we wcześniejszych latach zobowiązani są do płatności zgodnie z podpisaną umową

 

 

Opłaty dla studentów zrekrutowanych na rok akademicki 2019/2020:

Kierunek Zarządzanie
Rok studiów Semestr studiów Płatność jednorazowa Płatność w 5 ratach Płatność w 6 ratach
Studia I stopnia (licencjackie)
I I 2250 zł 450 zł 375 zł
II 2250 zł 450 zł 375 zł
II III 2400 zł 480 zł 400 zł
IV 2400 zł 480 zł 400 zł
III V 2550 zł 510 zł 425 zł
VI 2550 zł 510 zł 425zł
Studia II stopnia (magisterskie)
I I 2400 zł 480 zł 400 zł
II 2400 zł 480 zł 400 zł
II III 2550 zł 510 zł 425 zł
IV 2550 zł 510 zł 425 zł

 

Kierunek Administracja
Rok studiów Semestr studiów Płatność jednorazowa Płatność w 5 ratach Płatność w 6 ratach
Studia I stopnia (licencjackie)
I I 2100 zł 420 zł 350 zł
II 2100 zł 420 zł 350 zł
II III 2250 zł 450 zł 375 zł
IV 2250 zł 450 zł 375 zł
III V 2400 zł 480 zł 400 zł
VI 2400 zł 480 zł 400 zł
Studia II stopnia (magisterskie)
I I 2250 zł 450 zł 375 zł
II 2250 zł 450 zł 375 zł
II III 2400 zł 480 zł 400 zł
IV 2400 zł 480 zł 400 zł

 

Studia podyplomowe
Kierunek Płatność jednorazowa Płatność w 2 ratach Płatność w 10 ratach
Kadry i płace 3800 zł 1900 zł 380 zł
Administracja finansowa i kontrola skarbowa 3800 zł 1900 zł 380 zł
Windykacja należności i negocjacje w biznesie 3800 zł 1900 zł 380 zł
Lean Management 4100 zł 2050 zł 410 zł
Strategie i techniki sprzedaży 4100 zł 2050 zł 410 zł
e-Biznes 4100 zł 2050 zł 410 zł
Zarządzanie projektami
z certyfikatem PMI Global R.E.P.
4400 zł 2200 zł 440 zł
SAP® S/4 HANA – efektywne zarządzanie biznesem 4800 zł 2400 zł 480 zł

 

Opłata rekrutacyjna na studia I i II stopnia oraz na studia podyplomowe
Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień
0 zł 0 zł 0 zł 85 zł 85 zł
Absolwenci WSZiB w Poznaniu 0 zł 85 zł

 

Konto bankowe dla studentów:

WSZiB w Poznaniu
ul. Robocza 4
61-538 Poznań
Numer rachunku: 15 1050 1520 1000 0005 0426 3690 

Kwestie związane z odpłatnością na rzecz Uczelni reguluje Umowa o naukę wraz z jej integralnymi częściami: Regulaminem Finansowym i zarządzeniem Kanclerza Uczelni.