Opłaty

W naszej Uczelni na opłaty składają się trzy elementy:

  • czesne – jest opłatą, którą możesz wnosić jednorazowo lub w pięciu albo sześciu ratach. Rozkładając płatność na raty płacisz zawsze tyle samo
  • opłaty dodatkowe – pobierane tylko za dodatkowe usługi edukacyjne i administracyjne, stanowią załącznik do umowy
  • opłata wpisowa - jednorazowa opłata administracyjna

 

Ważne:

  • opłaty zawarte w umowie o naukę nie podlegają zmianie przez cały okres trwania studiów
  • opłaty za studia niestacjonarne i niestacjonarne na odległość są takie same
  • studenci zrekrutowani we wcześniejszych latach zobowiązani są do płatności zgodnie z podpisaną umową

 

Wysokość czesnego dla Studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022

Kierunek Zarządzanie
Rok studiów Semestr studiów Płatność jednorazowa Płatność w 5 ratach Płatność w 6 ratach
Studia I stopnia (licencjackie)
I I

2850 zł

570 zł 475 zł
II 2850 zł 570 zł 475 zł
II III 2850 zł 570 zł 475 zł
IV 2850 zł 570 zł 475 zł
III V 2850 zł 570 zł 475 zł
VI 2850 zł 570 zł 475 zł
Studia II stopnia (magisterskie)
I I 2850 zł 570 zł 475 zł
II 2850 zł 570 zł 475 zł
II III 3000 zł 600 zł 500 zł
IV 3000 zł 600 zł 500 zł

 

Kierunek Administracja
Rok studiów Semestr studiów Płatność jednorazowa Płatność w 5 ratach Płatność w 6 ratach
Studia I stopnia (licencjackie)
I I 2400 zł 480 zł 400 zł
II 2400 zł 480 zł 400 zł
II III 2700 zł 540 zł 450 zł
IV 2700 zł 540 zł 450 zł
III V 2700 zł 540 zł 450 zł
VI 2700 zł 540 zł 450 zł
Studia II stopnia (magisterskie)
I I 2700 zł 540 zł 450 zł
II 2700 zł 540 zł 450 zł
II III 2850 zł 570 zł 475 zł
IV 2850 zł 570 zł 475 zł

 

Studia podyplomowe
Kierunek Płatność jednorazowa Płatność w 2 ratach Płatność w 10 ratach
Kadry i płace 4700 zł 2350 zł 470 zł
Administracja finansowa i kontrola skarbowa 4700 zł 2350 zł 470 zł
Zarządzanie w ochronie zdrowia 4850 zł 2425 zł 485 zł
Lean Management 5000 zł 2500 zł 500 zł

e-commerce - sprzedaż internetowa

5000 zł 2500 zł 500 zł
Zarządzanie projektami 5200 zł 2600 zł 520 zł
SAP® S/4 HANA – efektywne zarządzanie biznesem 5900 zł 2950 zł 590 zł

 

Opłata wpisowa na studia I i II stopnia oraz na studia podyplomowe
Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień
0 zł 85 zł 85 zł 85 zł 85 zł
Maturzyści 2021 - 0 zł 85 zł 85 zł
Absolwenci, którzy ukończyli WSZiB w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021 do końca rekrutacji - 0 zł

 

Konto bankowe dla studentów:

WSZiB w Poznaniu
ul. Robocza 4
61-538 Poznań
Numer rachunku: 15 1050 1520 1000 0005 0426 3690 

Kwestie związane z odpłatnością na rzecz Uczelni reguluje Umowa o naukę wraz z jej integralnymi częściami: Regulaminem Finansowym i zarządzeniem Kanclerza Uczelni.