Opłaty

Zapisz się na studia w czerwcu i zaoszczędź 300 zł!

 

W naszej Uczelni na opłaty składają się trzy elementy:

  • czesne – jest opłatą, którą możesz wnosić jednorazowo lub w pięciu albo sześciu ratach. Rozkładając płatność na raty płacisz zawsze tyle samo
  • opłaty dodatkowe – pobierane tylko za dodatkowe usługi edukacyjne i administracyjne, stanowią załącznik do umowy
  • opłata wpisowa - jednorazowa opłata administracyjna

 

Ważne:

  • opłaty zawarte w umowie o naukę nie podlegają zmianie przez cały okres trwania studiów
  • opłaty za studia niestacjonarne i niestacjonarne na odległość są takie same
  • studenci zrekrutowani we wcześniejszych latach zobowiązani są do płatności zgodnie z podpisaną umową

 

Wysokość czesnego dla Studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022

Kierunek Zarządzanie
Rok studiów Semestr studiów Płatność jednorazowa Płatność w 5 ratach Płatność w 6 ratach
Studia I stopnia (licencjackie)
I I

2850 zł
2700 zł*

570 zł
540 zł*
475 zł
450 zł*
II 2850 zł
​2700 zł*
570 zł
​540 zł*
475 zł
​450 zł*
II III 2850 zł 570 zł 475 zł
IV 2850 zł 570 zł 475 zł
III V 2850 zł 570 zł 475 zł
VI 2850 zł 570 zł 475 zł
Studia II stopnia (magisterskie)
I I 2850 zł 570 zł 475 zł
II 2850 zł 570 zł 475 zł
II III 3000 zł
2850 zł*
600 zł
570 zł*
500 zł
475 zł*
IV 3000 zł
2850 zł*
600 zł
570 zł*
500 zł
475 zł*

 

Kierunek Administracja
Rok studiów Semestr studiów Płatność jednorazowa Płatność w 5 ratach Płatność w 6 ratach
Studia I stopnia (licencjackie)
I I 2400 zł
2250 zł*
480 zł
450 zł*
400 zł
375 zł*
II 2400 zł
2250 zł*
480 zł
450 zł*
400 zł
375 zł*
II III 2700 zł 540 zł 450 zł
IV 2700 zł 540 zł 450 zł
III V 2700 zł 540 zł 450 zł
VI 2700 zł 540 zł 450 zł
Studia II stopnia (magisterskie)
I I 2700 zł 540 zł 450 zł
II 2700 zł 540 zł 450 zł
II III 2850 zł
2700 zł*
570 zł
540 zł*
475 zł
450 zł*
IV 2850 zł
2700 zł*
570 zł
540 zł*
475 zł
450 zł*

* Rabat dotyczy studentów, którzy zapisali się na studia w czerwcu 2021 r.

 

Studia podyplomowe
Kierunek Płatność jednorazowa Płatność w 2 ratach Płatność w 10 ratach
Kadry i płace 4700 zł 2350 zł 470 zł
Administracja finansowa i kontrola skarbowa 4700 zł 2350 zł 470 zł
Zarządzanie w ochronie zdrowia 4850 zł 2425 zł 485 zł
Lean Management 5000 zł 2500 zł 500 zł

e-commerce - sprzedaż internetowa

5000 zł 2500 zł 500 zł
Zarządzanie projektami 5200 zł 2600 zł 520 zł
SAP® S/4 HANA – efektywne zarządzanie biznesem 5900 zł 2950 zł 590 zł

 

Opłata wpisowa na studia I i II stopnia oraz na studia podyplomowe
Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień
0 zł 85 zł 85 zł 85 zł 85 zł
Maturzyści 2021 - 0 zł 85 zł 85 zł
Absolwenci, którzy ukończyli WSZiB w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021 do końca rekrutacji - 0 zł

 

Konto bankowe dla studentów:

WSZiB w Poznaniu
ul. Robocza 4
61-538 Poznań
Numer rachunku: 15 1050 1520 1000 0005 0426 3690 

Kwestie związane z odpłatnością na rzecz Uczelni reguluje Umowa o naukę wraz z jej integralnymi częściami: Regulaminem Finansowym i zarządzeniem Kanclerza Uczelni.