Psychologia dzieci i młodzieży

Jednolite studia magisterskie (pięcioletnie)

Specjalność jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na specjalistów w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych. W ramach specjalności znajdują się przedmioty ogólne: system pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oświacie, psychologia wychowania, wybrane zagadnienia pedagogiki, jak też przedmioty prowadzone przez doświadczonych psychologów terapeutów, dedykowane specjalnym potrzebom rozwojowym: zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży, zaburzenia neurorozwojowe, praca z traumą. Wychodząc naprzeciw zjawisku coraz większego zróżnicowania kulturowego uczniów w klasach, wprowadzono do specjalności także przedmiot komunikacja międzykulturowa. Wszystkie przedmioty specjalnościowe realizowane będą w formie wykładów wprowadzających do zagadnień oraz warsztatów rozwijających praktykę działania.

 

Przedmioty specjalnościowe:

 • Pomoc społeczna
 • Narzędzia w systemie orzecznictwa
 • System pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oświacie
 • Metody wsparcia i rozwoju osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
 • Wybrane zagadnienia pedagogiki
 • Interwencja kryzysowa
 • Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży
 • Zaburzenia neurorozwojowe
 • Wprowadzenie do socjoterapii
 • Praca z traumą 
 • Psychologia wychowania
 • Komunikacja międzykulturowa