SAP® S/4HANA - efektywne zarządzanie biznesem

Opis studiów:

Na studiach podyplomowych dowiesz się, w jaki sposób można usprawnić działanie przedsiębiorstwa w poszczególnych obszarach, w oparciu o rozwiązania SAP® - niekwestionowanego światowego lidera systemów wspierających zarządzania firmami (ze szczególnym uwzględnieniem S/4HANA - najnowszej wersji systemu ERP od SAP). Program studiów umożliwia poznanie najnowszych trendów na rynku systemów IT dla biznesu, w tym automatyzacji procesów, cyfryzacji, mobilności i przetwarzania w chmurze. Prowadzący warsztaty praktycy przedstawią, jak nowoczesny system IT usprawnia codzienną pracę w poszczególnych działach – finansów i księgowości, zaopatrzenia, logistyki i produkcji, sprzedaży, HR. Poznasz zaawansowane narzędzia wspierające kontroling i raportowanie. Na studiach zdobędziesz też podstawową wiedzę o zarządzaniu projektami SAP oraz zarządzaniu środowiskiem systemów SAP, w tym – o sposobach migracji do S/4HANA.

Niezależnie od Twojej pozycji w firmie, znajomość wszystkich tych zagadnień znacząco poszerza Twoje kompetencje, zwiększając możliwości awansu i zapewniając przewagę na rynku pracy - w dużych i średnich firmach w Polsce i za granicą.

Partnerem merytorycznym studiów jest SNP Poland – Złoty Partner SAP, największa w Polsce firma wdrażająca systemy SAP, a także część międzynarodowej Grupy SNP – światowego lidera w dziedzinie transformacji środowisk SAP.

 

Partnerzy:

 

 

Cena studiów podyplomowych:

5900 zł

 

Poznaj Wykładowców

 

Opłaty

 

Pobierz dokumenty rekrutacyjne

 

Program studiów podyplomowych: 120 godz. (40 pkt. ECTS):

 

Najnowsze trendy w systemach IT wspomagających zarządzanie (8 h)

 • Cyfryzacja i automatyzacja
 • Mobilność i samoobsługa
 • E-biznes
 • User experience – rewolucja w doświadczeniu użytkownika
 • Technologia chmurowa
 • Nowa generacja systemów IT od SAP – przegląd
 • SAP S/4HANA – najnowszy system ERP od SAP 

SAP w działach finansów, księgowości, kontrolingu (16 h)

 • Planowanie finansowe i strategiczne
 • Prognozy i budżetowanie
 • Analizy finansowe i raportowanie
 • Zarządzanie płynnością finansową
 • Księgowość w SAP
 • System a prawo: VAT, „biała księga podatników”, Split Payment, JPK
 • Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami
 • Kontroling w oparciu o SAP

SAP w działach zaopatrzenia, logistyki, produkcji (16 h)

 • Optymalizacja procesów zakupów
 • Zarządzanie zapasami i inwentaryzacja
 • Zaawansowane zarządzanie magazynem
 • Modele i strategie planowania produkcji
 • Zarządzanie jakością
 • Gospodarka remontowa i utrzymanie ruchu

SAP w działach sprzedaży (16 h)

 • Obsługa odbiorców
 • Dystrybucja, wysyłka i transport
 • Zarządzanie cenami (pricing)
 • Fakturowanie i windykacja
 • E-handel – EDI, webportale i e-commerce
 • SAP C/4HANA – cyfrowa platforma interakcji z klientami w modelu omnichannel

SAP w działach HR (16 h)

 • Rewolucja w rozwiązaniach HR: digitalizacja, chmura, mobilność
 • Core HR: administracja kadrami, lista płac
 • Recruiting & Onboarding, Performance & Goals, Compensation, Succession & Development na platformie SAP SuccessFactors
 • Efektywne planowanie i rozliczanie czasu pracy
 • Doświadczenie pracownika (employee experience), samoobsługa pracownicza
 • Cyfryzacja HR, e-dokumentacja pracownicza (e-teczki)
 • System a prawo: regulacje kodeksu pracy, BHP, PPK

Nowoczesne raportowanie w SAP Business Intelligence (16 h)

 • Rewolucja przetwarzania danych in-memory i raportowanie w czasie rzeczywistym
 • Kokpity managerskie, hurtownie danych, raportowanie przez użytkowników biznesowych
 • Wizualizacja danych w SAP Lumira
 • SAP Analytics Cloud – raportowanie w chmurze
 • Zaawansowana analityka predykcyjna

Zarządzanie projektami SAP (16 h)

 • Przegląd typów projektów SAP – projekty biznesowe i technologiczne, wdrożenia i transformacje
 • Metodyka wdrożeniowa projektów SAP
 • Zarządzanie projektami SAP w środowisku międzynarodowym – rollouty SAP, analiza Fit & Gap
 • SAP project manager – rola i kompetencje
 • Zarządzanie relacjami z dostawcami zewnętrznymi usług

Migracja z SAP ERP do najnowszego środowiska SAP S/4HANA (8 h)

 • Dlaczego migracja do S/4HANA?
 • Najpopularniejsze podejścia do projektów migracyjnych: Greenfield, Brownfield
 • Strategia Selective Data Transition i podejście SNP Bluefield
 • Rozwiązania wspierające migrację: SNP Transformation Platform i CrystalBridge

Środowisko SAP – utrzymanie, zarządzanie, chmura (8 h)

 • Strategie utrzymania środowiska SAP
 • Modele wsparcia użytkowników (wewnętrzny, zewnętrzny helpdesk)
 • Chmura dla SAP – ale jaka?
 • Migracja do chmury – bezpieczne przejście
 • Zarządzanie relacjami z dostawcami zewnętrznymi usług

 

 

Warunki przyjęcia:
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie dokumentów, w tym odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich albo magisterskich oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

Warunki ukończenia:
Zaliczenie studiów następuje na podstawie zaliczeń poszczególnych modułów oraz końcowej rozmowy zaliczeniowej podczas ostatniego zjazdu. Słuchacz powinien się wykazać wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi  nabytymi podczas trwania studiów i w ramach pracy własnej.

3.00-3.49 dostateczny
3.50-3.70 dostateczny plus
3.71-4.20 dobry
4.21-4.49 dobry plus
4.50-5.00 bardzo dobry

Kierownik studiów podyplomowych:
prof. WSZiB dr Bartłomiej Juras

Konsultant programu studiów podyplomowych:
Andrzej Moskalik

Czas trwania studiów:
Program obejmuje 120 godzin. Studia będą trwać  dwa semestry i będą prowadzone w systemie zaocznym, w sesjach sobotnio-niedzielnych.

Liczba godzin w I semestrze: 60
Liczba godzin w II semestrze: 60