SAP® S/4HANA - efektywne zarządzanie biznesem

Opis studiów

Na studiach podyplomowych dowiesz się, w jaki sposób można usprawnić działanie przedsiębiorstwa w poszczególnych obszarach, w oparciu o rozwiązania SAP® - niekwestionowanego światowego lidera systemów wspierających zarządzania firmami (ze szczególnym uwzględnieniem S/4HANA - najnowszej wersji systemu ERP od SAP). Program studiów umożliwia poznanie najnowszych trendów na rynku systemów IT dla biznesu, w tym automatyzacji procesów, cyfryzacji, mobilności i przetwarzania w chmurze. Prowadzący warsztaty praktycy przedstawią, jak nowoczesny system IT usprawnia codzienną pracę w poszczególnych działach – finansów i księgowości, zaopatrzenia, logistyki i produkcji, sprzedaży, HR. Poznasz zaawansowane narzędzia wspierające kontroling i raportowanie. Na studiach zdobędziesz też podstawową wiedzę o zarządzaniu projektami SAP oraz zarządzaniu środowiskiem systemów SAP, w tym – o sposobach migracji do S/4HANA.

Niezależnie od Twojej pozycji w firmie, znajomość wszystkich tych zagadnień znacząco poszerza Twoje kompetencje, zwiększając możliwości awansu i zapewniając przewagę na rynku pracy - w dużych i średnich firmach w Polsce i za granicą.

Partnerem merytorycznym studiów jest SNP Poland – Złoty Partner SAP, największa w Polsce firma wdrażająca systemy SAP, a także część międzynarodowej Grupy SNP – światowego lidera w dziedzinie transformacji środowisk SAP.

 

 

Cena studiów podyplomowych

5900 zł

 

Poznaj Wykładowców

 

Opłaty

 

Pobierz dokumenty rekrutacyjne

 

Program studiów podyplomowych: 120 godz. (40 pkt. ECTS)

 

Najnowsze trendy w systemach IT wspomagających zarządzanie (8 h)

 • Cyfryzacja i automatyzacja
 • Mobilność i samoobsługa
 • E-biznes
 • User experience – rewolucja w doświadczeniu użytkownika
 • Technologia chmurowa
 • Nowa generacja systemów IT od SAP – przegląd
 • SAP S/4HANA – najnowszy system ERP od SAP 

SAP w działach finansów, księgowości, kontrolingu (16 h)

 • Planowanie finansowe i strategiczne
 • Prognozy i budżetowanie
 • Analizy finansowe i raportowanie
 • Zarządzanie płynnością finansową
 • Księgowość w SAP
 • System a prawo: VAT, „biała księga podatników”, Split Payment, JPK
 • Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami
 • Kontroling w oparciu o SAP

SAP w działach zaopatrzenia, logistyki, produkcji (16 h)

 • Optymalizacja procesów zakupów
 • Zarządzanie zapasami i inwentaryzacja
 • Zaawansowane zarządzanie magazynem
 • Modele i strategie planowania produkcji
 • Zarządzanie jakością
 • Gospodarka remontowa i utrzymanie ruchu

SAP w działach sprzedaży (16 h)

 • Obsługa odbiorców
 • Dystrybucja, wysyłka i transport
 • Zarządzanie cenami (pricing)
 • Fakturowanie i windykacja
 • E-handel – EDI, webportale i e-commerce
 • SAP C/4HANA – cyfrowa platforma interakcji z klientami w modelu omnichannel

SAP w działach HR (16 h)

 • Rewolucja w rozwiązaniach HR: digitalizacja, chmura, mobilność
 • Core HR: administracja kadrami, lista płac
 • Recruiting & Onboarding, Performance & Goals, Compensation, Succession & Development na platformie SAP SuccessFactors
 • Efektywne planowanie i rozliczanie czasu pracy
 • Doświadczenie pracownika (employee experience), samoobsługa pracownicza
 • Cyfryzacja HR, e-dokumentacja pracownicza (e-teczki)
 • System a prawo: regulacje kodeksu pracy, BHP, PPK

Nowoczesne raportowanie w SAP Business Intelligence (16 h)

 • Rewolucja przetwarzania danych in-memory i raportowanie w czasie rzeczywistym
 • Kokpity managerskie, hurtownie danych, raportowanie przez użytkowników biznesowych
 • Wizualizacja danych w SAP Lumira
 • SAP Analytics Cloud – raportowanie w chmurze
 • Zaawansowana analityka predykcyjna

Zarządzanie projektami SAP (16 h)

 • Przegląd typów projektów SAP – projekty biznesowe i technologiczne, wdrożenia i transformacje
 • Metodyka wdrożeniowa projektów SAP
 • Zarządzanie projektami SAP w środowisku międzynarodowym – rollouty SAP, analiza Fit & Gap
 • SAP project manager – rola i kompetencje
 • Zarządzanie relacjami z dostawcami zewnętrznymi usług

Migracja z SAP ERP do najnowszego środowiska SAP S/4HANA (8 h)

 • Dlaczego migracja do S/4HANA?
 • Najpopularniejsze podejścia do projektów migracyjnych: Greenfield, Brownfield
 • Strategia Selective Data Transition i podejście SNP Bluefield
 • Rozwiązania wspierające migrację: SNP Transformation Platform i CrystalBridge

Środowisko SAP – utrzymanie, zarządzanie, chmura (8 h)

 • Strategie utrzymania środowiska SAP
 • Modele wsparcia użytkowników (wewnętrzny, zewnętrzny helpdesk)
 • Chmura dla SAP – ale jaka?
 • Migracja do chmury – bezpieczne przejście
 • Zarządzanie relacjami z dostawcami zewnętrznymi usług

 

 

Warunki przyjęcia
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie dokumentów, w tym odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich albo magisterskich oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

Warunki ukończenia
Zaliczenie studiów następuje na podstawie zaliczeń poszczególnych modułów oraz końcowej rozmowy zaliczeniowej podczas ostatniego zjazdu. Słuchacz powinien się wykazać wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi  nabytymi podczas trwania studiów i w ramach pracy własnej.

3.00-3.49 dostateczny
3.50-3.70 dostateczny plus
3.71-4.20 dobry
4.21-4.49 dobry plus
4.50-5.00 bardzo dobry


 

Czas trwania studiów
Program obejmuje 120 godzin. Studia będą trwać  dwa semestry i będą prowadzone w systemie zaocznym, w sesjach sobotnio-niedzielnych.

Liczba godzin w I semestrze: 60
Liczba godzin w II semestrze: 60