Skuteczne zarządzanie stacją paliw z akredytacją merytoryczną Polskiej Izby Paliw Płynnych

Opis studiów

Celem studiów jest przygotowanie kadry menedżerskiej zarządzającej stacjami benzynowymi i firmami w sektorze dystrybucji paliw. Program studiów skoncentrowany jest na strategiach i technikach sprzedaży, aktualnych przepisach prawnych w branży paliwowej oraz nowych technologiach i wymaganiach technicznych. Podczas warsztatów słuchacze nauczą się rozpoznawać zachowania klientów i wpływać na ich decyzje zakupowe. Ponadto poznają psychologię zachowań dłużników i techniki negocjacji finansowych oraz możliwości uzyskania dodatkowych dochodów. Zajęcia o profilu praktycznym prowadzą eksperci współpracujący z Polską Izbą Paliw Płynnych, która objęła patronatem program studiów.

 

Pobierz dokumenty rekrutacyjne

 

Poznaj Wykładowców

 

Opłaty

 

Program studiów podyplomowych: 120 godz. (60 pkt. ECTS)

 • Prawne aspekty uzyskania koncesji na działalność stacji paliw
 1. prawne otoczenie działalności stacji
 2. pakiet paliwowy
 3. pakiet transportowy
 4. specyfika handlu poszczególnymi paliwami: benzyny, olej napędowy, LPG, lekki olej opałowy
 • Katalog prawnych absurdów rynku paliwowego
 1. sposoby radzenia sobie z niedoskonałymi przepisami prawa
 • Metrologia na stacji paliwowej
 1. aspekt prawny
 2. aspekt ekonomiczny
 3. aspekt techniczny
 • Techniczne zagadnienia prowadzenia stacji paliw
 1. najważniejsze zagadnienia techniczne
 2. zastosowanie nowych technologii
 • Architektura stacji, budynku, otoczenia
 1. optymalizacja zasobów miejsca
 2. zasady wyposażenia sklepów
 3. ergonomia
 4. wizualizacja na stacji
 • Dodatkowe źródła dochodów stacji benzynowej
 1. myjnia samochodowa
 2. terminal płatniczy
 3. fotowoltaika
 4. automatyczna kompensacja temperaturowa
 5. odzysk paliwa z par benzyn na stacji benzynowej
 6. reklama multimedialna
 • Psychologia zachowań konsumenta
 1. zrozumienie dlaczego ludzie kupują a dlaczego nie
 2. znaczenie marketingu w zachowaniach klientów
 3. psychologiczne aspekty zachowań klientów
 • Shopper marketing
 1. jak konsumenta przemienić w shoppera
 2. oddziaływanie w miejscu zakupu (POS) na decyzje zakupowe
 3. zrozumienie niejawnych potrzeb i motywacji klienta
 4. technologia w służbie shopper marketingu
 • Zarządzanie zespołem sprzedażowym
 1. role efektywnego szefa zespołu sprzedażowego
 2. planowanie i uzgadnianie celów sprzedażowych
 3. zarządzanie operacyjne sprzedażą poprzez ilość szans sprzedażowych w lejku (pipeline)
 4. konwersja jako podstawowa aktywność zespołu sprzedażowego
 5. rozwój umiejętności sprzedażowych i optymalizacja wykorzystania talentów zespołu
 6. szef zespołu sprzedażowego jako twórca wartości biznesowej w firmie – myślenie biznesowe
 • Techniki skutecznej windykacji należności
 • Znaczenie równowagi psychofizycznej dla wydajności i efektywności pracowników na stacji paliw
 1. podstawy utrzymania formy fizycznej i psychicznej dla efektywnej pracy
 2. zrównoważona dieta
 3. strefa rekreacyjna dla Klientów stacji

 

Warunki przyjęcia
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie dokumentów, w tym odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich albo magisterskich oraz uiszczenie opłaty wpisowej.

Warunki ukończenia
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie przedmiotów objętych jego programem oraz uzyskanie pozytywnej oceny z końcowego zaliczenia. Po zakończeniu studiów słuchacz otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Czas trwania studiów
Program obejmuje 120 godzin. Studia trwać będą dwa semestry w systemie zaocznym, w sesjach sobotnio-niedzielnych. Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców i praktyków.

Liczba godzin w I semestrze: 60
Liczba godzin w II semestrze: 60