Strategie i techniki sprzedaży

Opis studiów

Celem studiów jest rozwijanie umiejętności skutecznej sprzedaży, budowania trwałych relacji biznesowych oraz networkingu. Słuchacz pozna techniki zarządzania wymaganiami trudnego klienta, a także nauczy się zarządzania zespołem sprzedażowym. Zajęcia pogłębiają rozumienie psychologii zachowań konsumenta, uczą przekonującej argumentacji i komunikacji.

 

Cena studiów podyplomowych

4800 zł

 

Poznaj Wykładowców

 

Opłaty

 

Pobierz dokumenty rekrutacyjne

 

Program studiów podyplomowych: 120 godz. (40 pkt. ECTS)

 • Psychologia zachowań konsumenta
 1. zrozumienie dlaczego ludzie kupują a dlaczego nie
 2. znaczenie marketingu w zachowaniach klientów
 3. psychologiczne aspekty zachowań klientów
 • Umiejętność przekonującej komunikacji i argumentacji
 1. przygotowanie sales pitch – jak zwięźle opowiedzieć o ofercie
 2. dobór słów i argumentów do grupy odbiorców
 3. zadawanie właściwych pytań
 4. umiejętne udzielanie odpowiedzi
 • Shopper marketing
 1. jak konsumenta przemienić w shoppera
 2. oddziaływanie w miejscu zakupu (POS) na decyzje zakupowe
 3. zrozumienie niejawnych potrzeb i motywacji klienta
 4. technologia w służbie shopper marketingu
 • Networking i budowanie trwałych relacji biznesowych
 1. „nigdy nie stój sam” – umiejętność prowadzenia small talku
 2. rekomendacje i pozytywne opinie jako źródło budowy biznesu
 3. koncentracja na klientach generujących „dobre zyski”
 • Motywacja sił sprzedażowych
 1. wyznaczanie celów i budowanie planów skutecznych działań
 2. rodzaje motywacji i ich znaczenie
 3. co motywuje i co demotywuje w drodze do celu
 4. określanie poziomu zmotywowania zespołu oraz poziomu zaangażowania w realizację celów
 5. przeciwdziałanie wypaleniu
 • E-biznes i sprzedaż internetowa
 1. zachowania Klientów w tradycyjnych sklepach i on-line
 2. efekt ROPO i reverseROPO
 3. wielokanałowość w sprzedaży internetowej
 4. budowa e-sklepu i rozwój narzędzi sprzedażowych
 5. aukcje internetowe jako narzędzie promocji e-commerce
 • Techniki i narzędzia skutecznej sprzedaży
 1. wyznaczanie celów, podejmowanie działań, osiąganie rezultatów – model realizacji sprzedaży
 2. rozmowy telefoniczne z Klientami – zasady cold calling i warm calling
 3. spotkania z Klientami – określanie celów i rezultatów spotkań
 4. rozpoznawanie i eliminacja przeszkód w budowaniu relacji z Klientem
 5. „dobijanie targu” jako kluczowa umiejętność sprzedawcy
 6. rejestrowanie aktywności sprzedażowej i podstawowe mierniki skuteczności
 • Zarządzanie zespołem sprzedażowym
 1. role efektywnego szefa zespołu sprzedażowego
 2. planowanie i uzgadnianie celów sprzedażowych
 3. zarządzanie operacyjne sprzedażą poprzez ilość szans sprzedażowych w lejku (pipeline)
 4. konwersja jako podstawowa aktywność zespołu sprzedażowego
 5. rozwój umiejętności sprzedażowych i optymalizacja wykorzystania talentów zespołu
 6. szef zespołu sprzedażowego jako twórca wartości biznesowej w firmie – myślenie biznesowe
 • Zarządzanie czasem i zadaniami Getting Things Done
 1. technika time-box – alokacja czasu na realizację poszczególnych zadań
 2. efektywne doprowadzanie spraw do końca – krok po kroku
 3. gromadzenie, analizowanie i porządkowanie napływających zadań
 4. przeglądanie, aktualizacja i realizacja zadań
 5. zasady FIFO i LIFO czyli jak nie dać się zasypać zadaniami ad hoc
 6. dyscyplina osobista i konsekwencja w realizowaniu zadań
 • Zarządzanie trudnym Klientem
 1. wymagający, trudny czy kłopotliwy klient – podejście sprzedażowe
 2. znalezienie języka korzyści w obsłudze trudnego klienta
 3. zadawanie właściwych pytań i określanie oczekiwań trudnego klienta
 4. obrona interesów własnej firmy w kontekście różnych aspektów transakcji z trudnym klientem
 • Techniki skutecznej windykacji należności

 

Warunki przyjęcia
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie dokumentów, w tym odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich albo magisterskich oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

Warunki ukończenia
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie przedmiotów objętych jego programem oraz uzyskanie pozytywnej oceny z końcowego zaliczenia. Po zakończeniu studiów słuchacz otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Czas trwania studiów
Program obejmuje 120 godzin. Studia trwać będą dwa semestry w systemie zaocznym, w sesjach sobotnio-niedzielnych. Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców i praktyków.

Liczba godzin w I semestrze: 60
Liczba godzin w II semestrze: 60