Struktura Uczelni

 

 

Naszą misją edukacyjną od 1992 roku jest zapewnienie naszym Studentom praktycznej i profesjonalnej wiedzy, łączącej zarządzanie i prawo oraz kluczowe kompetencje komunikacyjne.

Założycielem Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu był mgr inż. Jerzy Pietrzyk. Jego ideą było stworzenie przyjaznego i inspirującego środowiska akademickiego zarówno dla Studentów, jak i Wykładowców, zachęcanie do przedsiębiorczości oraz zrozumienie znaczenia wiedzy prawnej i nauk behawioralnych, w rozwoju kariery naszych Studentów i Absolwentów.

 

 

 

 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu szybko stała się wizytówką Wielkopolski w niepaństwowym szkolnictwie akademickim. Już w 1995 roku uzyskaliśmy uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie i Marketing, a w 1997 również na kierunku Administracja oraz na poziomie licencjackim na kierunku Politologia. W 2001 roku otrzymaliśmy dyplom uznania Marszałka Sejmu RP „Za odwagę tworzenia wyższego szkolnictwa niepublicznego”.

 

Potwierdzeniem wysokich standardów kształcenia jest pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej oceniającej jakość kształcenia na kierunkach:

Politologia (luty 2006)

Zarządzanie (grudzień 2004, marzec 2010, kwiecień 2016)

Administracja (listopad 2008, czerwiec 2010, wrzesień 2015, wrzesień 2021)

 

Działając nieprzerwanie przez 30 lat, wykształciliśmy 40 tysięcy absolwentów, których wiedza i umiejętności menedżerskie są wysoko cenione przez pracodawców. Dziś WSZiB jest synonimem stabilności, studiowania przez praktykę i nastawienia na jakość. Od 2000 roku wszystkie zajęcia i wykłady prowadzimy we własnym nowoczesnym budynku ze przyjaznym Centrum Obsługi Studenta, Dziekanatem i Biblioteką, które znajdują się przy ul. Roboczej 4 w Poznaniu.

 

 

Założyciel naszej Uczelni Jerzy Pietrzyk oraz prof. Henryk Mruk podczas spotkania ze studentami w Klubie Studenckim naszej Uczelni na Starym Rynku w Poznaniu w 1995 roku.